د میداس تاچ گلد

The Midas Touch Gold
نرخ فعلی:: 0.002838 2.57
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.002838 2.57

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.002838 2.57

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

د میداس تاچ گلد در روز جاری

۱۵:۰۵:۵۸
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.002838 15:05:58 - 0.42% 0.0001 2.57% 0.0001 2.50% 0.0006 -
0.002850 15:01:47 - 0.04% 0.0001 2.14% 0.0001 2.07% 0.0006 -
0.002849 14:55:46 - 0.04% 0.0001 2.18% 0.0001 2.11% 0.0006 -
0.002850 14:40:59 - 0.07% 0.0001 2.14% 0.0001 2.07% 0.0006 -
0.002848 14:39:48 - 0.07% 0.0001 2.21% 0.0001 2.14% 0.0006 -
0.002850 14:30:58 - 0.04% 0.0001 2.14% 0.0001 2.07% 0.0006 -
0.002851 14:25:45 - 0.25% 0.0001 2.10% 0.0001 2.03% 0.0006 -
0.002844 14:20:53 - 0.28% 0.0001 2.36% 0.0001 2.29% 0.0006 -
0.002852 14:16:14 - 1.06% 0.0001 2.07% 0.0001 2% 0.0006 -
0.002822 14:14:58 - 0.57% 0.0001 3.15% 0.0001 3.08% 0.0006 -
0.002838 14:06:10 - 0.07% 0.0001 2.57% 0.0001 2.50% 0.0006 -
0.002840 14:01:46 - 1.27% 0.0001 2.50% 0.0001 2.43% 0.0006 -
0.002876 13:55:48 0.0001 1.91% - 1.22% - 1.15% 0.0006 -
0.002822 13:45:50 - 0.43% 0.0001 3.15% 0.0001 3.08% 0.0006 -
0.002834 13:40:53 - 0.32% 0.0001 2.72% 0.0001 2.65% 0.0006 -
0.002825 13:40:41 - 0.46% 0.0001 3.04% 0.0001 2.97% 0.0006 -
0.002838 13:31:01 - 0.56% 0.0001 2.57% 0.0001 2.50% 0.0006 -
0.002854 13:25:56 - 0.53% 0.0001 2% 0.0001 1.93% 0.0006 -
0.002839 13:20:59 - 0.21% 0.0001 2.54% 0.0001 2.47% 0.0006 -
0.002845 13:11:01 - 0.99% 0.0001 2.32% 0.0001 2.25% 0.0006 -
0.002817 13:05:54 - 1.35% 0.0001 3.34% 0.0001 3.27% 0.0006 -
0.002855 13:01:48 - 0.18% 0.0001 1.96% 0.0001 1.89% 0.0006 -
0.002860 12:50:58 - 0.21% 0.0001 1.78% - 1.71% 0.0006 -
0.002866 12:45:49 - 0.32% - 1.57% - 1.50% 0.0006 -
0.002857 12:40:55 - 1.64% 0.0001 1.89% 0.0001 1.82% 0.0006 -
0.002811 12:36:21 - 0.18% 0.0001 3.56% 0.0001 3.49% 0.0006 -
0.002816 12:31:24 - 0.46% 0.0001 3.37% 0.0001 3.30% 0.0006 -
0.002829 12:25:59 - 0.57% 0.0001 2.90% 0.0001 2.83% 0.0006 -
0.002845 12:11:34 - 0.49% 0.0001 2.32% 0.0001 2.25% 0.0006 -
0.002831 12:06:34 - 0.57% 0.0001 2.83% 0.0001 2.76% 0.0006 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین