د میداس تاچ گلد

The Midas Touch Gold
نرخ فعلی:: 0.003201 3.32
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.003201 3.32

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.003201 3.32

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات د میداس تاچ گلد

در حال حاضر قیمت د میداس تاچ گلد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر د میداس تاچ گلد 0.003201 دلار می باشد

قیمت د میداس تاچ گلد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت د میداس تاچ گلد روز گذشته برابر با 0.003062 دلار بود

قیمت د میداس تاچ گلد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت د میداس تاچ گلد نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت د میداس تاچ گلد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای د میداس تاچ گلد برابر با 0.003104 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای د میداس تاچ گلد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00332 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای د میداس تاچ گلد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.003091 دلار

قیمت د میداس تاچ گلد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د میداس تاچ گلد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 27 دی 1400  با رقم 0.003019 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.02 درصدی یا 0.000182 دلار د میداس تاچ گلد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت د میداس تاچ گلد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د میداس تاچ گلد در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 دی 1400  با رقم 0.003813 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 16.05  درصدی یا 0.000612 دلار د میداس تاچ گلد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت د میداس تاچ گلد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د میداس تاچ گلد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 2 آبان 1400  با رقم 0.00474 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 32.46 درصدی یا 0.001539 دلار د میداس تاچ گلد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت د میداس تاچ گلد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د میداس تاچ گلد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 مرداد 1400  با رقم 0.001218 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 162.77 درصدی یا 0.001983 دلار د میداس تاچ گلد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت د میداس تاچ گلد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر د میداس تاچ گلد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 5 بهمن 1399  با رقم 0.004592 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 30.29 درصدی یا 0.001391 دلار د میداس تاچ گلد نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت د میداس تاچ گلد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای د میداس تاچ گلد برابر است با 0.077241 دلار که در تاریخ چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در د میداس تاچ گلد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به د میداس تاچ گلد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 11.34916 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید د میداس تاچ گلد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به د میداس تاچ گلد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 16.05 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در د میداس تاچ گلد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 2 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به د میداس تاچ گلد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 32.46 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در د میداس تاچ گلد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 2 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به د میداس تاچ گلد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  162.77 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در د میداس تاچ گلد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 5 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به د میداس تاچ گلد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 30.29 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د میداس تاچ گلد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.61  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د میداس تاچ گلد، 16.05 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د میداس تاچ گلد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د میداس تاچ گلد، 16.05 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د میداس تاچ گلد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د میداس تاچ گلد،  16.05 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د میداس تاچ گلد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 29.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د میداس تاچ گلد،  16.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د میداس تاچ گلد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 37.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د میداس تاچ گلد،  16.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د میداس تاچ گلد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د میداس تاچ گلد،  16.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در د میداس تاچ گلد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 46.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت د میداس تاچ گلد،  16.05 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات د میداس تاچ گلد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین