د میداس تاچ گلد

The Midas Touch Gold
نرخ فعلی:: 0.003859 4.24
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.003859 4.24

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.003859 4.24

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه د میداس تاچ گلد

نمودار کندل‌استیک د میداس تاچ گلد در روز جاری

نمودار نوسانات د میداس تاچ گلد در روز جاری

مقایسه روند قیمت د میداس تاچ گلد در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه د میداس تاچ گلد

اندیکاتورهای د میداس تاچ گلد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی