تاجکوین

TajCoin
نرخ فعلی:: 0.001296 0.62
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001296 0.62

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001296 0.62

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات تاجکوین

در حال حاضر قیمت تاجکوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر تاجکوین 0.001296 دلار می باشد

قیمت تاجکوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت تاجکوین روز گذشته برابر با 0.001288 دلار بود

قیمت تاجکوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت تاجکوین نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت تاجکوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای تاجکوین برابر با 0.001293 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای تاجکوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001296 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای تاجکوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001289 دلار

قیمت تاجکوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تاجکوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.001251 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.59 درصدی یا 0.000045 دلار تاجکوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت تاجکوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تاجکوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.0014 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.42  درصدی یا 0.000104 دلار تاجکوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت تاجکوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تاجکوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.001847 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 29.83 درصدی یا 0.000551 دلار تاجکوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت تاجکوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تاجکوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 27 تیر 1400  با رقم 0.000946 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 37.02 درصدی یا 0.00035 دلار تاجکوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت تاجکوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر تاجکوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 دی 1399  با رقم 0.000716 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 80.89 درصدی یا 0.00058 دلار تاجکوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت تاجکوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای تاجکوین برابر است با 0.067445 دلار که در تاریخ شنبه 21 بهمن 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در تاجکوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به تاجکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.679389 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید تاجکوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به تاجکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 7.42 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در تاجکوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به تاجکوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 29.83 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در تاجکوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 27 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به تاجکوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  37.02 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در تاجکوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به تاجکوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 80.89 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاجکوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاجکوین، 7.42 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاجکوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاجکوین، 7.42 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاجکوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاجکوین،  7.42 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاجکوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاجکوین،  7.42 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاجکوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 15.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاجکوین،  7.42 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاجکوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاجکوین،  7.42 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در تاجکوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 18.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت تاجکوین،  7.42 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات تاجکوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین