سیس کوین

Syscoin
نرخ فعلی:: 0.391327 1.98
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.391327 1.98
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.391327 1.98
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

سیس کوین در روز جاری

۰۳:۰۸:۱۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.391327 03:08:12 0.0042 1.08% 0.0076 1.98% 0.0076 1.98% 0.0686 -
0.387146 02:50:11 0.0019 0.49% 0.0034 0.89% 0.0034 0.89% 0.0728 -
0.385240 02:35:25 - - 0.0015 0.39% 0.0015 0.39% 0.0747 -
0.385248 02:29:09 0.0006 0.16% 0.0015 0.39% 0.0015 0.39% 0.0747 -
0.385848 02:23:11 0.0018 0.47% 0.0021 0.55% 0.0021 0.55% 0.0741 -
0.387678 02:11:14 0.0025 0.66% 0.0039 1.02% 0.0039 1.02% 0.0723 -
0.385137 02:08:20 0.001 0.25% 0.0014 0.36% 0.0014 0.36% 0.0748 -
0.384178 01:50:16 - 0.01% 0.0004 0.11% 0.0004 0.11% 0.0758 -
0.384198 01:35:13 0.0009 0.23% 0.0005 0.12% 0.0005 0.12% 0.0757 -
0.385100 01:28:42 0.0012 0.31% 0.0014 0.35% 0.0014 0.35% 0.0748 -
0.383918 01:22:52 0.0016 0.41% 0.0002 0.04% 0.0002 0.04% 0.076 -
0.382366 01:10:44 0.0026 0.67% 0.0014 0.36% 0.0014 0.36% 0.0776 -
0.384943 01:07:53 0.0006 0.17% 0.0012 0.31% 0.0012 0.31% 0.075 -
0.384297 00:49:34 0.0017 0.43% 0.0006 0.14% 0.0006 0.14% 0.0756 -
0.382633 00:34:49 0.0003 0.08% 0.0011 0.29% 0.0011 0.29% 0.0773 -
0.382944 00:28:46 0.0006 0.15% 0.0008 0.21% 0.0008 0.21% 0.077 -
0.382360 00:22:56 0.0014 0.36% 0.0014 0.36% 0.0014 0.36% 0.0776 -
0.383746 00:19:52 - - - - - - 0.0762 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی