شورتی

SURETY
نرخ فعلی:: 0.004266 2.16
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.004266 2.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.004266 2.16
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شورتی در روز جاری

۱۷:۳۵:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.004266 17:35:29 - 0.12% 0.0001 2.16% 0.0001 2.16% - -
0.004271 17:29:16 - 0.02% 0.0001 2.04% 0.0001 2.04% - -
0.004272 17:20:30 - 0.42% 0.0001 2.01% 0.0001 2.01% - -
0.004254 17:11:29 - 0.26% 0.0001 2.44% 0.0001 2.44% - -
0.004243 17:05:45 - 0.28% 0.0001 2.71% 0.0001 2.71% - -
0.004255 16:50:09 - 0.05% 0.0001 2.42% 0.0001 2.42% - -
0.004253 16:35:36 - 0.47% 0.0001 2.47% 0.0001 2.47% - -
0.004273 16:20:21 - 0.68% 0.0001 1.99% 0.0001 1.99% - -
0.004302 16:11:26 - 0.09% 0.0001 1.30% 0.0001 1.30% - -
0.004306 16:05:46 - 0.07% 0.0001 1.21% 0.0001 1.21% - -
0.004303 15:50:25 - 0.28% 0.0001 1.28% 0.0001 1.28% - -
0.004315 15:35:38 - 0.02% - 1% - 1% - -
0.004316 15:28:57 - 0.26% - 0.97% - 0.97% - -
0.004305 15:23:27 - 0.12% 0.0001 1.23% 0.0001 1.23% - -
0.004310 15:11:33 - 0.07% - 1.11% - 1.11% - -
0.004313 15:05:36 - 0.07% - 1.04% - 1.04% - -
0.004310 14:50:39 - 0.07% - 1.11% - 1.11% - -
0.004307 14:35:52 - 0.05% 0.0001 1.18% 0.0001 1.18% - -
0.004305 14:29:28 - 0.07% 0.0001 1.23% 0.0001 1.23% - -
0.004308 14:20:31 - 0.12% - 1.16% - 1.16% - -
0.004313 14:11:27 - 0.02% - 1.04% - 1.04% - -
0.004314 14:05:49 - 0.16% - 1.02% - 1.02% - -
0.004307 13:49:56 - 0.19% 0.0001 1.18% 0.0001 1.18% - -
0.004299 13:35:43 - 0.05% 0.0001 1.37% 0.0001 1.37% - -
0.004301 13:29:27 - 0.16% 0.0001 1.33% 0.0001 1.33% - -
0.004308 13:20:46 - 0.02% - 1.16% - 1.16% - -
0.004307 13:11:37 - 0.09% 0.0001 1.18% 0.0001 1.18% - -
0.004311 13:05:33 - 0.12% - 1.09% - 1.09% - -
0.004306 12:50:00 - 0.05% 0.0001 1.21% 0.0001 1.21% - -
0.004304 12:34:59 - 0.21% 0.0001 1.25% 0.0001 1.25% - -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی