سودان گلد کوین

Sudan Gold Coin
نرخ فعلی:: 0.022403 0.01
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.022403 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.022403 0.01

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات سودان گلد کوین

در حال حاضر قیمت سودان گلد کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سودان گلد کوین 0.022403 دلار می باشد

قیمت سودان گلد کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سودان گلد کوین روز گذشته برابر با 0.022404 دلار بود

قیمت سودان گلد کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سودان گلد کوین نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت سودان گلد کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سودان گلد کوین برابر با 0.022414 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سودان گلد کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.022414 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سودان گلد کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.022403 دلار

قیمت سودان گلد کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سودان گلد کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 دی 1400  با رقم 0.02242 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.07 درصدی یا 0.000017 دلار سودان گلد کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سودان گلد کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سودان گلد کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 دی 1400  با رقم 0.025507 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 12.16  درصدی یا 0.003104 دلار سودان گلد کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سودان گلد کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سودان گلد کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 30 مهر 1400  با رقم 0.191445 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 88.29 درصدی یا 0.169042 دلار سودان گلد کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سودان گلد کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سودان گلد کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 31 تیر 1400  با رقم 0.022406 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.01 درصدی یا 0.000003 دلار سودان گلد کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت سودان گلد کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سودان گلد کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 3 بهمن 1399  با رقم 0.002727 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 721.43 درصدی یا 0.019676 دلار سودان گلد کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت سودان گلد کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سودان گلد کوین برابر است با 0.20216 دلار که در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سودان گلد کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سودان گلد کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.013389 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید سودان گلد کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به سودان گلد کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 12.16 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سودان گلد کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 30 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به سودان گلد کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 88.29 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سودان گلد کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 31 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به سودان گلد کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.01 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سودان گلد کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 3 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به سودان گلد کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 721.43 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سودان گلد کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.43  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سودان گلد کوین، 12.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سودان گلد کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.87 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سودان گلد کوین، 12.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سودان گلد کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سودان گلد کوین،  12.16 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سودان گلد کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 20.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سودان گلد کوین،  12.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سودان گلد کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 28.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سودان گلد کوین،  12.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سودان گلد کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 30.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سودان گلد کوین،  12.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سودان گلد کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 31.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سودان گلد کوین،  12.16 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات سودان گلد کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین