ساب استریتوم

Substratum
نرخ فعلی:: 0.003108 3.35
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.003108 3.35

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.003108 3.35

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

ساب استریتوم در روز جاری

۰۶:۳۸:۳۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.003108 06:38:30 - 0.06% 0.0001 3.35% 0.0001 2.73% 0.0002 -
0.003106 05:33:34 0.0001 2.83% 0.0001 3.41% 0.0001 2.80% 0.0002 -
0.003194 04:28:45 - 0.03% - 0.56% - 0.03% 0.0001 -
0.003195 04:23:46 - 0.06% - 0.53% - 0.06% 0.0001 -
0.003197 04:18:44 - 0.06% - 0.47% - 0.13% 0.0001 -
0.003199 03:05:57 - 0.09% - 0.41% - 0.19% 0.0001 -
0.003196 01:52:39 - 0.09% - 0.50% - 0.09% 0.0001 -
0.003193 01:28:54 - - - 0.60% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی