ساب استراتم / Substratum

Substratum
نرخ فعلی:: 0.004797 20.33
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.004797 20.33
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.004797 20.33
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۷:۴۵:۴۰

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.004797
قیمت ریالی 1,100
بالاترین قیمت روز 0.006054
پایین ترین قیمت روز 0.004797
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.005772
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۷:۴۵:۴۰
نرخ روز گذشته 0.005772
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 20.33%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.001
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,742,566 ریال
سکه
9,014,085 ریال
دلار
9,020,456 ریال
یورو
9,037,999 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0026 35.5155% 1400/02/21
یک ماه 0.0036 299.75% 1399/09/22
شش ماه 0.0034 252.7206% 1399/08/28
یک سال 0.0015 47.1472% 1399/02/29
سه سال 0.5365 99.1138% 1397/02/29
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 2 (S2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
حمایت 1 (S1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
نقطه پیوت (PP) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 1 (R1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
مقاومت 2 (R2) 0.00 0.00 0.00 0.00 -
مقاومت 3 (R3) 0.00 0.00 0.00 0.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/28 0.0052 0.0050 0.0070 0.0058 8.80% 0.0005
1400/02/27 0.0049 0.0045 0.0056 0.0053 8.58% 0.0004
1400/02/26 0.0058 0.0046 0.0058 0.0049 37.79% 0.0019
1400/02/22 0.0074 0.0068 0.0075 0.0068 10.04% 0.0007
1400/02/21 0.0091 0.0073 0.0093 0.0074 22.18% 0.0017
1400/02/20 0.0089 0.0086 0.0100 0.0091 2.12% 0.0002
1400/02/19 0.0068 0.0067 0.0097 0.0089 31.60% 0.0021
1400/02/18 0.0074 0.0066 0.0087 0.0068 9.86% 0.0007
1400/02/17 0.0076 0.0073 0.0078 0.0074 6.26% 0.0004
1400/02/16 0.0072 0.0069 0.0093 0.0070 2.32% 0.0002
1400/02/15 0.0063 0.0063 0.0075 0.0072 496.17% 0.006
1399/09/22 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 5% 0.0001
1399/09/21 0.0012 0.0012 0.0013 0.0013 5% 0.0001
1399/09/20 0.0011 0.0010 0.0012 0.0012 9.09% 0.0001
1399/09/19 0.0011 0.0011 0.0013 0.0011 2.73% 0
1399/09/18 0.0012 0.0011 0.0013 0.0011 17.70% 0.0002
1399/09/17 0.0014 0.0012 0.0014 0.0013 0.75% 0
1399/09/16 0.0013 0.0012 0.0014 0.0013 - 0
1399/09/15 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 5.97% 0.0001
1399/09/14 0.0014 0.0013 0.0014 0.0014 4.41% 0.0001
1399/09/13 0.0014 0.0013 0.0014 0.0014 1.49% 0
1399/09/12 0.0013 0.0012 0.0023 0.0013 0.75% 0
1399/09/11 0.0014 0.0013 0.0015 0.0013 2.26% 0
1399/09/10 0.0014 0.0013 0.0015 0.0014 - 0
1399/09/9 0.0014 0.0013 0.0014 0.0014 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.004797 07:45:40 - 0.08% 0.001 20.33%
0.004801 07:41:42 0.0001 2.04% 0.001 20.22%
0.004899 07:25:17 - 0.29% 0.0009 17.82%
0.004885 07:21:31 - 0.12% 0.0009 18.16%
0.004879 07:03:17 0.0007 15.23% 0.0009 18.30%
0.005622 06:48:20 - 0.07% 0.0002 2.67%
0.005618 06:42:44 - 0.04% 0.0002 2.74%
0.005620 06:31:50 - 0.32% 0.0002 2.70%
0.005638 06:21:25 - 0.82% 0.0001 2.38%
0.005592 06:05:45 - 0.02% 0.0002 3.22%
0.005593 06:03:26 0.0001 2.38% 0.0002 3.20%
0.005726 05:44:27 - 0.25% - 0.80%
0.005712 05:42:41 0.0003 5.99% 0.0001 1.05%
0.006054 05:22:31 0.0006 11.92% 0.0003 4.89%
0.005409 05:02:34 0.0001 1.50% 0.0004 6.71%
0.005329 04:45:33 - 0.02% 0.0004 8.31%
0.005330 04:41:43 - 0.15% 0.0004 8.29%
0.005338 04:29:21 - 0.06% 0.0004 8.13%
0.005341 04:21:34 - 0.23% 0.0004 8.07%
0.005329 04:03:35 - 0.21% 0.0004 8.31%
0.005318 03:48:18 - 0.26% 0.0005 8.54%
0.005332 03:42:38 0.0001 1.22% 0.0004 8.25%
0.005397 03:22:35 - 0.20% 0.0004 6.95%
0.005386 03:04:51 - 0.07% 0.0004 7.17%
0.005390 03:02:30 - 0.67% 0.0004 7.09%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی