استلار / Stellar

Stellar
نرخ فعلی:: 0.15149 30.68
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.15149 30.68
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.15149 30.68
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار داخلی

شاخص در روز جاری ۱۶:۱۸:۴۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.15149 16:18:47 - 0.03% 0.0356 30.68% 0.0356 30.74% 0.035 -
0.15145 16:17:43 0.0001 0.04% 0.0355 30.65% 0.0356 30.71% 0.035 -
0.15151 16:16:47 0.0011 0.75% 0.0356 30.70% 0.0356 30.76% 0.035 -
0.15038 16:15:45 0.0004 0.25% 0.0345 29.73% 0.0345 29.78% 0.0339 -
0.15075 16:14:50 0.0016 1.09% 0.0348 30.05% 0.0349 30.10% 0.0343 -
0.15239 16:13:47 0.0005 0.35% 0.0365 31.46% 0.0365 31.52% 0.0359 -
0.15186 16:12:42 0.0001 0.06% 0.0359 31% 0.036 31.06% 0.0354 -
0.15195 16:11:49 0.0012 0.76% 0.036 31.08% 0.0361 31.14% 0.0355 -
0.15311 16:10:58 - 0.01% 0.0372 32.08% 0.0372 32.14% 0.0366 -
0.15312 16:09:50 0.001 0.66% 0.0372 32.09% 0.0373 32.15% 0.0366 -
0.15413 16:08:53 0.0004 0.25% 0.0382 32.96% 0.0383 33.02% 0.0376 -
0.15374 16:07:56 0.0005 0.34% 0.0378 32.63% 0.0379 32.68% 0.0373 -
0.15426 16:06:51 0.0011 0.74% 0.0383 33.07% 0.0384 33.13% 0.0378 -
0.15313 16:05:56 0.0004 0.28% 0.0372 32.10% 0.0373 32.16% 0.0366 -
0.15356 16:04:50 0.0002 0.13% 0.0376 32.47% 0.0377 32.53% 0.0371 -
0.15336 16:04:07 0.0013 0.86% 0.0374 32.30% 0.0375 32.36% 0.0369 -
0.15468 16:03:17 0.0001 0.06% 0.0388 33.44% 0.0388 33.49% 0.0382 -
0.15458 16:02:35 0.0002 0.12% 0.0387 33.35% 0.0387 33.41% 0.0381 -
0.15439 16:01:47 0.0004 0.25% 0.0385 33.19% 0.0385 33.24% 0.0379 -
0.15477 15:59:47 0.0009 0.55% 0.0389 33.51% 0.0389 33.57% 0.0383 -
0.15562 15:58:45 0.0001 0.08% 0.0397 34.25% 0.0398 34.31% 0.0391 -
0.15549 15:57:41 0.0003 0.17% 0.0396 34.14% 0.0396 34.19% 0.039 -
0.15576 15:56:51 0.0008 0.53% 0.0398 34.37% 0.0399 34.43% 0.0393 -
0.15659 15:55:46 - 0.03% 0.0407 35.08% 0.0407 35.14% 0.0401 -
0.15664 15:53:48 0.0004 0.23% 0.0407 35.13% 0.0408 35.19% 0.0402 -
0.157 15:52:47 0.0012 0.76% 0.0411 35.44% 0.0411 35.50% 0.0405 -
0.15582 15:51:49 0.0005 0.30% 0.0399 34.42% 0.04 34.48% 0.0393 -
0.15628 15:50:52 0.0008 0.51% 0.0404 34.82% 0.0404 34.88% 0.0398 -
0.15549 15:49:54 0.0012 0.76% 0.0396 34.14% 0.0396 34.19% 0.039 -
0.15432 15:48:49 0.0005 0.33% 0.0384 33.13% 0.0385 33.18% 0.0378 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی