استلار

Stellar
نرخ فعلی:: 0.322017 4.5
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.322017 4.5

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.322017 4.5

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

استلار در بازارهای داخلی

صرافی جفت ارزی قیمت فروش (ریال) قیمت خرید (ریال) تغییر بیشترین کمترین زمان
اکسکوینو
اکسکوینو
XLM / IRR
96,724 95,275 5,155 (5.33%)
103,208
96,724
06 آذر 1400 - 15:48
اکسیر
اکسیر
XLM / IRR
96,700 0 6,130 (6.34%)
102,830
96,460
06 آذر 1400 - 15:54
ایرانیکارت
ایرانیکارت
XLM / IRR
97,805 95,075 6,156 (6.29%)
104,951
97,805
06 آذر 1400 - 15:56
صرافی
صرافی
XLM / IRR
97,540 94,810 5,000 (5.13%)
104,060
97,510
06 آذر 1400 - 15:56
نوبیتکس
نوبیتکس
XLM / IRR
96,750 0 4,490 (4.64%)
102,300
96,410
06 آذر 1400 - 15:56
والکس
والکس
XLM / IRR
98,010 91,180 4,990 (5.09%)
104,990
97,500
06 آذر 1400 - 14:43
پارس بیت
پارس بیت
XLM / IRR
97,285 95,831 4,244 (4.36%)
102,490
97,111
06 آذر 1400 - 15:50
بیت برگ
بیت برگ
XLM / IRR
96,710 95,100 5,530 (5.72%)
103,430
96,710
06 آذر 1400 - 15:54
اوکی اکسچنج
اوکی اکسچنج
XLM / IRR
96,520 0 4,290 (4.44%)
101,990
95,500
06 آذر 1400 - 15:56
فینیکس
فینیکس
XLM / IRR
96,830 0 3,920 (4.05%)
101,110
96,830
06 آذر 1400 - 15:52
یوبیتکس
یوبیتکس
XLM / IRR
98,930 94,260 1,830 (1.85%)
101,720
97,730
01 آذر 1400 - 10:33
انی چنج
انی چنج
XLM / IRR
79,940 75,940 320 (0.4%)
80,730
78,190
05 مهر 1400 - 04:26
بیت 24
بیت 24
XLM / IRR
97,250 95,320 5,770 (5.93%)
104,250
97,190
06 آذر 1400 - 15:54
تتر ایران
تتر ایران
XLM / IRR
96,410 95,150 5,140 (5.33%)
103,410
96,320
06 آذر 1400 - 15:56
تبدیل
تبدیل
XLM / IRR
65,590 0 2,750 (4.19%)
68,720
65,260
14 تیر 1400 - 10:12
ارزبیتکس
ارزبیتکس
XLM / IRR
98,580 94,710 4,810 (4.88%)
104,550
97,870
06 آذر 1400 - 14:06
بیت پین
بیت پین
XLM / IRR
501,000 0 6,790 (1.36%)
521,210
496,480
06 آذر 1400 - 15:48
پارسیان ارز
پارسیان ارز
XLM / IRR
98,150 0 650 (0.67%)
100,010
94,310
06 آذر 1400 - 15:54
مهران بیت
مهران بیت
XLM / IRR
96,270 94,700 5,610 (5.83%)
102,800
96,270
06 آذر 1400 - 15:54
پی 98
پی 98
XLM / IRR
56,657 0 0 (0%)
56,657
56,657
23 تیر 1400 - 17:10
ارزایف
ارزایف
XLM / IRR
100,090 0 690 (0.69%)
100,980
100,090
06 آذر 1400 - 15:56
ارزیپتو
ارزیپتو
XLM / IRR
97,858 0 3,532 (3.61%)
101,700
97,620
06 آذر 1400 - 15:56
تک چنج
تک چنج
XLM / IRR
99,720 0 5,570 (5.59%)
106,560
99,600
06 آذر 1400 - 15:56
سلام کریپتو
سلام کریپتو
XLM / IRR
95,620 94,000 5,810 (6.08%)
102,640
95,620
06 آذر 1400 - 15:56
پرشین والت
پرشین والت
XLM / IRR
100,821 91,506 4,013 (3.98%)
105,336
100,821
06 آذر 1400 - 15:52
گرندکس
گرندکس
XLM / IRR
99,930 88,930 2,820 (2.82%)
106,380
99,750
06 آذر 1400 - 15:48
ارزجو
ارزجو
XLM / IRR
97,730 0 5,670 (5.8%)
105,190
97,730
06 آذر 1400 - 15:54
اکس کاپیتال
اکس کاپیتال
XLM / IRR
98,700 96,690 3,920 (3.97%)
103,490
98,160
06 آذر 1400 - 12:04
بیتستان
بیتستان
XLM / IRR
97,180 94,710 5,150 (5.3%)
103,510
97,090
06 آذر 1400 - 15:55
توران
توران
XLM / IRR
96,510 95,220 6,120 (6.34%)
102,690
96,510
06 آذر 1400 - 15:41
فرهاد مارکت
فرهاد مارکت
XLM / IRR
100,820 0 3,899 (4.02%)
100,982
95,857
04 آذر 1400 - 18:03
بیت ویرا
بیت ویرا
XLM / IRR
96,720 95,280 5,540 (5.73%)
103,340
96,630
06 آذر 1400 - 15:56
دیجی بیت
دیجی بیت
XLM / IRR
97,020 95,100 5,610 (5.78%)
103,650
96,980
06 آذر 1400 - 15:55
آریومکس
آریومکس
XLM / IRR
96,850 95,770 6,240 (6.44%)
103,900
96,850
06 آذر 1400 - 15:56
دیدکس
دیدکس
XLM / IRR
96,700 95,900 5,100 (5.27%)
103,100
96,300
06 آذر 1400 - 15:26
رمزکس
رمزکس
XLM / IRR
97,660 15,961,974,400 5,790 (5.93%)
104,450
97,660
06 آذر 1400 - 15:55
او ام پی فینکس
او ام پی فینکس
XLM / IRR
95,914 0 5,380 (5.61%)
102,411
95,914
06 آذر 1400 - 15:54
رابین کش
رابین کش
XLM / IRR
91,260 90,460 7,430 (8.14%)
102,510
89,100
05 آذر 1400 - 16:42
دیجی پول
دیجی پول
XLM / IRR
96,130 94,850 6,110 (6.36%)
103,240
96,130
06 آذر 1400 - 15:54
کافه ارز
کافه ارز
XLM / IRR
96,521 93,799 5,883 (6.1%)
103,656
96,491
06 آذر 1400 - 15:56
اکسچنج پرو
اکسچنج پرو
XLM / IRR
97,035 94,786 3,869 (3.99%)
102,107
96,974
06 آذر 1400 - 15:56
بیت میت
بیت میت
XLM / IRR
96,290 95,300 5,780 (6%)
102,950
96,290
06 آذر 1400 - 15:54
بی بیت
بی بیت
XLM / IRR
97,240 0 1,040 (1.08%)
98,240
95,870
04 آذر 1400 - 13:36
اکسیر پرو
اکسیر پرو
XLM / IRR
96,200 95,080 5,580 (5.8%)
103,430
96,200
06 آذر 1400 - 15:54
ارز فی
ارز فی
XLM / IRR
103,470 0 1,150 (1.12%)
104,420
101,290
27 آبان 1400 - 05:28
اکسفور آی آر
اکسفور آی آر
XLM / IRR
97,080 95,160 5,200 (5.36%)
103,490
96,900
06 آذر 1400 - 15:56
نوین بی تی سی
XLM / IRR
98,290 96,680 1,340 (1.36%)
100,790
97,190
06 آذر 1400 - 15:54
رمزینکس
رمزینکس
XLM / IRR
1,020,110 0 0 (0%)
1,020,110
1,020,110
29 آبان 1400 - 00:29
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی