استلار

Stellar
نرخ فعلی:: 0.222580 11.34
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.222580 11.34

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.222580 11.34

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

استلار در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
XLM / KRW
$ 0.361895 431.00 KRW 41.18 M (4%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:10
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
XLM / BTC
$ 0.348524 0.0000059300 BTC 46.86 K (0%) 56.33 K (0.24%)
47.294 K
9.036 K
09 آذر 1400 - 19:10
آرتیس توربا
آرتیس توربا
artis-turba
XLM / BTC
$ 0.346396 0.0000059000 BTC 9.59 K (2.87%) 95.62 (0.19%)
24.865
70.754
09 آذر 1400 - 19:27
آرتیس توربا
آرتیس توربا
artis-turba
XLM / ZAR
$ 0.350730 5.66 ZAR 8.12 K (2.43%) 74.94 (0.15%)
-
74.944
09 آذر 1400 - 19:27
آرتیس توربا
آرتیس توربا
artis-turba
XLM / ETH
$ 0.347112 0.00007399 ETH 6.20 K (1.86%) 664.42 (1.31%)
664.422
-
09 آذر 1400 - 19:27
استکس
استکس
stex
XLM / BTC
$ 0.223480 0.0000057500 BTC 1.77 K (0.01%) 82.32 (0.1%)
1.974
80.342
01 بهمن 1400 - 11:05
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
mexc-global
XLM / USDT
$ 0.221752 0.22102400 USDT 480.81 K (0.07%) 761.02 K (0.5%)
399.926 K
361.090 K
01 بهمن 1400 - 10:56
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
oceanex
XLM / USDT
$ 0.222648 0.22199000 USDT 262.79 K (0.48%) 1.78 K (0.25%)
1.781 K
-
01 بهمن 1400 - 11:05
اوشن ای ایکس
اوشن ای ایکس
oceanex
XLM / VET
$ 0.223012 3.42 VET 818.27 K (1.49%) 2.49 K (0.35%)
2.483 K
6.467
01 بهمن 1400 - 11:05
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
XLM / BTC
$ 0.222898 0.0000057400 BTC 2.78 M (0.05%) 186.56 K (0.21%)
89.852 K
96.709 K
01 بهمن 1400 - 11:11
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
XLM / USDT
$ 0.223361 0.22268000 USDT 24.79 M (0.48%) 314.08 K (0.35%)
151.914 K
162.171 K
01 بهمن 1400 - 11:11
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
XLM / ETH
$ 0.223059 0.00007790 ETH 468.94 K (0.01%) 65.01 K (0.07%)
35.320 K
29.687 K
01 بهمن 1400 - 11:11
اکس مارکتز
اکس مارکتز
exmarkets
XLM / ETH
$ 0.348324 0.00007416 ETH 687.20 K (0.28%) 41.06 K (0.2%)
21.940 K
19.118 K
09 آذر 1400 - 19:10
اکس مارکتز
اکس مارکتز
exmarkets
XLM / BTC
$ 0.348328 0.0000059200 BTC 893.18 K (0.36%) 54.46 K (0.26%)
24.042 K
30.420 K
09 آذر 1400 - 19:10
اکسمو
اکسمو
exmo
XLM / RUB
$ 0.221404 16.89 RUB 92.06 K (0.13%) 326.99 (0%)
317.585
9.407
01 بهمن 1400 - 11:05
اکسمو
اکسمو
exmo
XLM / BTC
$ 0.222598 0.0000057300 BTC 162.48 K (0.23%) 13.03 K (0.19%)
9.260 K
3.772 K
01 بهمن 1400 - 11:05
اکسمو
اکسمو
exmo
XLM / USDT
$ 0.228672 0.22867200 USDT 212.04 K (0.3%) 14.77 K (0.22%)
8.088 K
6.680 K
01 بهمن 1400 - 11:05
ای ای ایکس
ای ای ایکس
aax
XLM / USDT
$ 0.323303 0.32320000 USDT 8.76 M (3.39%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:27
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
XLM / NZD
$ 0.348046 0.50951000 NZD 110.10 K (0.17%) 4.85 K (0.04%)
4.562 K
292.707
09 آذر 1400 - 19:10
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
XLM / AUD
$ 0.347564 0.48642000 AUD 110.12 K (0.17%) 9.31 K (0.07%)
6.383 K
2.931 K
09 آذر 1400 - 19:10
ایندپندنت رزرو
ایندپندنت رزرو
independent-reserve
XLM / USDT
$ 0.348290 0.34829000 USDT 110.16 K (0.17%) 13.92 K (0.11%)
10.981 K
2.935 K
09 آذر 1400 - 19:10
بانککس
بانککس
bankcex
XLM / ETH
$ 0.221382 0.00007740 ETH 33.34 K (0.13%) 101.61 (0%)
101.614
-
01 بهمن 1400 - 11:05
بانککس
بانککس
bankcex
XLM / BTC
$ 0.214466 0.0000055200 BTC 33.82 K (0.13%) 13.95 K (0.43%)
13.945 K
-
01 بهمن 1400 - 11:05
بانککس
بانککس
bankcex
XLM / USDT
$ 0.281297 0.28000000 USDT 0.00 (0%) 14.63 (0%)
-
14.627
06 دی 1400 - 22:19
باینانس
باینانس
binance
XLM / BNB
$ 0.222266 0.00052080 BNB 570.00 K (0%) 63.42 K (0.01%)
51.876 K
11.545 K
01 بهمن 1400 - 10:56
باینانس
باینانس
binance
XLM / BUSD
$ 0.224131 0.22270000 BUSD 3.65 M (0.02%) 245.07 K (0.04%)
113.709 K
131.364 K
01 بهمن 1400 - 11:11
باینانس
باینانس
binance
XLM / BTC
$ 0.222641 0.0000057300 BTC 11.38 M (0.06%) 737.18 K (0.12%)
354.779 K
382.399 K
01 بهمن 1400 - 11:11
باینانس
باینانس
binance
XLM / EUR
$ 0.223093 0.19670000 EUR 861.47 K (0%) 77.09 K (0.01%)
39.207 K
37.879 K
01 بهمن 1400 - 11:11
باینانس
باینانس
binance
XLM / ETH
$ 0.222818 0.00007790 ETH 570.26 K (0%) 243.08 K (0.04%)
152.915 K
90.161 K
01 بهمن 1400 - 11:11
باینانس
باینانس
binance
XLM / TRY
$ 0.225399 3.02 TRY 368.09 K (0%) 55.15 K (0.01%)
25.714 K
29.431 K
01 بهمن 1400 - 10:56
باینانس
باینانس
binance
XLM / USDT
$ 0.223256 0.22260000 USDT 27.37 M (0.15%) 1.10 M (0.18%)
576.500 K
520.136 K
01 بهمن 1400 - 11:11
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
XLM / USDT
$ 0.223562 0.22287000 USDT 540.66 K (0.09%) 337.44 K (0.34%)
216.546 K
120.891 K
01 بهمن 1400 - 11:11
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
XLM / USDT
$ 0.222900 0.22290000 USDT 3.13 M (0.52%) 290.34 K (0.3%)
141.718 K
148.625 K
01 بهمن 1400 - 11:11
بی تو بی اکس
بی تو بی اکس
b2bx
XLM / USDT
$ 0.222909 0.22230444 USDT 60.77 K (0.32%) 0.00 (0%)
-
-
01 بهمن 1400 - 11:11
بی تو بی اکس
بی تو بی اکس
b2bx
XLM / BTC
$ 0.221825 0.0000057100 BTC 86.59 K (0.45%) 0.00 (0%)
-
-
01 بهمن 1400 - 11:11
بی تی سی ترک پرو
بی تی سی ترک پرو
btcturk-pro
XLM / USDT
$ 0.348832 0.34860000 USDT 838.21 K (0.79%) 174.44 K (1.87%)
99.051 K
75.389 K
09 آذر 1400 - 19:10
بی تی سی ترک پرو
بی تی سی ترک پرو
btcturk-pro
XLM / TRY
$ 0.351721 4.48 TRY 3.98 M (3.73%) 567.47 K (6.08%)
379.877 K
187.590 K
09 آذر 1400 - 19:10
بی دابلیو
بی دابلیو
bw
XLM / USDT
$ 0.347066 0.34649000 USDT 1.46 M (0.05%) 2.84 K (0.69%)
1.570 K
1.272 K
07 آبان 1400 - 13:28
بیت بی
بیت بی
bitbay
XLM / PLN
$ 0.228146 0.91000000 PLN 26.34 K (0.16%) 20.45 K (0.53%)
12.675
20.437 K
01 بهمن 1400 - 11:05
بیت بی
بیت بی
bitbay
XLM / BTC
$ 0.220151 0.0000056700 BTC 440.00 (0%) 860.74 (0.02%)
796.895
63.844
01 بهمن 1400 - 11:05
بیت بی
بیت بی
bitbay
XLM / EUR
$ 0.226836 0.20000000 EUR 525.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
01 بهمن 1400 - 11:05
بیت بی
بیت بی
bitbay
XLM / USDT
$ 0.260000 0.26000000 USDT 10.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
25 آذر 1400 - 14:39
بیت رو
بیت رو
bitrue
XLM / ETH
$ 0.221827 0.00007760 ETH 651.47 K (0.05%) 11.25 K (0.04%)
10.025 K
1.220 K
01 بهمن 1400 - 11:08
بیت رو
بیت رو
bitrue
XLM / USDT
$ 0.222434 0.22180000 USDT 29.46 M (2.08%) 231.94 K (0.78%)
64.752 K
167.193 K
01 بهمن 1400 - 11:08
بیت رو
بیت رو
bitrue
XLM / XRP
$ 0.225222 0.32225300 XRP 3.84 M (0.27%) 985.58 K (3.33%)
449.641 K
535.943 K
01 بهمن 1400 - 11:08
بیت فارکس
بیت فارکس
bitforex
XLM / USDT
$ 0.222584 0.22190000 USDT 2.54 M (3.87%) 6.26 K (2.08%)
2.737 K
3.526 K
01 بهمن 1400 - 10:56
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
XLM / USDT
$ 0.222890 0.22289000 USDT 1.29 M (0.13%) 1.06 M (0.22%)
601.648 K
458.149 K
01 بهمن 1400 - 11:11
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
XLM / BTC
$ 0.222641 0.0000057300 BTC 285.55 K (0.03%) 578.94 K (0.12%)
296.646 K
282.291 K
01 بهمن 1400 - 11:11
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
XLM / ETH
$ 0.222550 0.00007781 ETH 25.55 K (0%) 205.85 K (0.04%)
159.647 K
46.200 K
01 بهمن 1400 - 11:11
بیت مارت
بیت مارت
bitmart
XLM / USDT
$ 0.348789 0.34849001 USDT 2.96 M (0.39%) 1.45 M (6.43%)
815.280 K
634.446 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت مارت
بیت مارت
bitmart
XLM / BTC
$ 0.349006 0.0000059200 BTC 1.33 M (0.18%) 5.54 K (0.02%)
3.066 K
2.470 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت مارت
بیت مارت
bitmart
XLM / ETH
$ 0.348795 0.00007410 ETH 2.66 M (0.35%) 2.60 K (0.01%)
2.276 K
328.778
09 آذر 1400 - 19:10
بیت هامب
بیت هامب
bithumb
XLM / KRW
$ 0.229080 272.40 KRW 20.88 M (6.16%) 0.00 (0%)
-
-
01 بهمن 1400 - 11:05
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
bithumb-global
XLM / USDT
$ 0.223334 0.22271300 USDT 2.91 M (0.58%) 180.06 (0.04%)
101.180
78.882
01 بهمن 1400 - 10:56
بیت ویوو
بیت ویوو
bitvavo
XLM / EUR
$ 0.347832 0.30790000 EUR 713.17 K (0.22%) 146.85 K (0.53%)
83.381 K
63.466 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت پاندا
بیت پاندا
bitpanda
XLM / EUR
$ 0.222843 0.19648000 EUR 31.20 K (0.28%) 29.00 K (1.47%)
4.195 K
24.804 K
01 بهمن 1400 - 11:05
بیت کاب
بیت کاب
bitkub
XLM / THB
$ 0.348653 11.76 THB 2.89 M (0.67%) 285.59 K (1.86%)
154.748 K
130.843 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیترکس
بیترکس
bittrex
XLM / ETH
$ 0.221865 0.00007761 ETH 72.77 K (0.09%) 205.17 K (0.54%)
161.221 K
43.952 K
01 بهمن 1400 - 11:08
بیترکس
بیترکس
bittrex
XLM / EUR
$ 0.222798 0.19644000 EUR 18.52 K (0.02%) 35.62 K (0.09%)
13.515 K
22.105 K
01 بهمن 1400 - 11:08
بیترکس
بیترکس
bittrex
XLM / USDT
$ 0.221866 0.22186552 USDT 361.76 K (0.43%) 98.92 K (0.26%)
51.990 K
46.927 K
01 بهمن 1400 - 11:08
بیترکس
بیترکس
bittrex
XLM / USDT
$ 0.223097 0.22244292 USDT 243.84 K (0.29%) 174.54 K (0.46%)
124.470 K
50.069 K
01 بهمن 1400 - 11:08
بیترکس
بیترکس
bittrex
XLM / BTC
$ 0.222876 0.0000057400 BTC 206.60 K (0.25%) 239.22 K (0.63%)
174.128 K
65.094 K
01 بهمن 1400 - 11:08
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
XLM / GBP
$ 0.223226 0.16406000 GBP 13.91 K (0%) 62.79 K (0.09%)
29.875 K
32.919 K
01 بهمن 1400 - 10:56
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
XLM / EUR
$ 0.222549 0.19622000 EUR 907.40 K (0.21%) 616.39 K (0.91%)
310.492 K
305.898 K
01 بهمن 1400 - 10:56
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
XLM / USDT
$ 0.221760 0.22176000 USDT 5.29 M (1.22%) 975.77 K (1.44%)
548.853 K
426.920 K
01 بهمن 1400 - 10:56
بیتس تامپ
بیتس تامپ
bitstamp
XLM / BTC
$ 0.222650 0.0000057400 BTC 160.69 K (0.04%) 255.08 K (0.38%)
170.113 K
84.967 K
01 بهمن 1400 - 10:56
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
XLM / BTC
$ 0.347120 0.0000059200 BTC 2.17 K (0%) 42.10 K (0.17%)
24.502 K
17.593 K
09 آذر 1400 - 19:27
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
XLM / USDT
$ 0.347346 0.34729000 USDT 71.40 K (0.05%) 70.66 K (0.28%)
41.181 K
29.483 K
09 آذر 1400 - 19:27
توکنومی
توکنومی
tokenomy
XLM / BTC
$ 0.347192 0.0000059200 BTC 44.87 K (6.82%) 112.11 (2.02%)
112.105
-
09 آذر 1400 - 19:27
جی دی ای سی
جی دی ای سی
gdac
XLM / KRW
$ 0.255918 302.50 KRW 0.00 (0%) 100.54 (0.04%)
100.537
-
28 شهریور 1400 - 05:03
دراگون ای ایکس
دراگون ای ایکس
dragonex
XLM / USDT
$ 0.221046 0.22040000 USDT 1.21 M (0.55%) 0.00 (0%)
-
-
01 بهمن 1400 - 10:56
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
XLM / USDT
$ 0.232066 0.23139000 USDT 670.22 K (0.35%) 5.58 K (0.07%)
-
5.577 K
01 بهمن 1400 - 11:08
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
XLM / BUSD
$ 0.224224 0.22279000 BUSD 210.56 K (0.11%) 8.69 K (0.11%)
3.757 K
4.933 K
01 بهمن 1400 - 11:08
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
XLM / ETH
$ 0.220553 0.00007711 ETH 52.11 K (0.03%) 591.52 (0.01%)
383.322
208.202
01 بهمن 1400 - 11:08
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
XLM / BTC
$ 0.222625 0.0000057300 BTC 293.44 K (0.15%) 17.06 K (0.22%)
1.720 K
15.339 K
01 بهمن 1400 - 11:08
زد بی
زد بی
zb-com
XLM / QC
$ 4.06 1.69 QC 107.07 K (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
07 مهر 1400 - 04:53
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
XLM / BTC
$ 0.223078 0.0000057400 BTC 15.06 K (0.05%) 10.43 K (0.02%)
9.253 K
1.177 K
01 بهمن 1400 - 11:08
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
XLM / USDT
$ 0.222658 0.22200000 USDT 100.15 K (0.32%) 27.71 K (0.06%)
22.287 K
5.419 K
01 بهمن 1400 - 11:08
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
XLM / EUR
$ 0.222515 0.19619000 EUR 96.00 K (0.31%) 21.68 K (0.05%)
15.310 K
6.370 K
01 بهمن 1400 - 11:08
سی ای اکس
سی ای اکس
cex-io
XLM / USDT
$ 0.222910 0.22291000 USDT 380.15 K (1.21%) 71.67 K (0.15%)
54.677 K
16.994 K
01 بهمن 1400 - 11:08
فولگاری
فولگاری
folgory
XLM / BNB
$ 0.348560 0.00055150 BNB 6.92 K (0.15%) 67.91 K (0.46%)
37.383 K
30.532 K
09 آذر 1400 - 19:38
فیلیکسو
فیلیکسو
felixo
XLM / BTC
$ 0.217461 0.0000056000 BTC 131.97 K (3.85%) 257.69 (0.07%)
257.691
-
01 بهمن 1400 - 10:56
فیلیکسو
فیلیکسو
felixo
XLM / TRY
$ 0.223684 3.00 TRY 4.46 K (0.13%) 738.16 (0.21%)
521.632
216.527
01 بهمن 1400 - 10:56
فینکس باکس
فینکس باکس
finexbox
XLM / BTC
$ 0.232327 0.0000059800 BTC 1.68 M (0.98%) 0.00 (0%)
-
-
01 بهمن 1400 - 10:56
لاتوکن
لاتوکن
latoken
XLM / BTC
$ 0.222283 0.0000057210 BTC 123.99 K (0.29%) 43.13 K (0.18%)
39.757 K
3.374 K
01 بهمن 1400 - 11:08
لاتوکن
لاتوکن
latoken
XLM / USDT
$ 0.222854 0.22220000 USDT 273.12 K (0.65%) 35.76 K (0.15%)
23.132 K
12.625 K
01 بهمن 1400 - 11:08
لاتوکن
لاتوکن
latoken
XLM / ETH
$ 0.221988 0.00007761 ETH 30.05 K (0.07%) 40.12 K (0.17%)
33.775 K
6.345 K
01 بهمن 1400 - 11:08
لایت بیت
لایت بیت
litebit
XLM / EUR
$ 0.222756 0.19640300 EUR 8.08 K (0.27%) 0.00 (0%)
-
-
01 بهمن 1400 - 11:08
لیکه اکسچنج
لیکه اکسچنج
lykke-exchange
XLM / BTC
$ 0.336759 0.0000059300 BTC 97.00 (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
03 آذر 1400 - 22:27
لیکه اکسچنج
لیکه اکسچنج
lykke-exchange
XLM / USDT
$ 0.329488 0.32948815 USDT 7.34 K (FEELESS) 0.00 (FEELESS)
-
-
03 آذر 1400 - 22:27
لیکوئید
لیکوئید
liquid
XLM / BTC
$ 0.219474 0.0000056500 BTC 2.02 K (0%) 33.53 K (0.11%)
927.383
32.603 K
01 بهمن 1400 - 11:08
لیکوئید
لیکوئید
liquid
XLM / USDT
$ 0.222785 0.22213000 USDT 22.67 K (0.02%) 0.00 (0%)
-
-
01 بهمن 1400 - 11:08
نایس هش
نایس هش
nicehash
XLM / BTC
$ 0.222615 0.0000057300 BTC () ()
-
-
01 بهمن 1400 - 10:56
نواداکس
نواداکس
novadax
XLM / USDT
$ 0.226862 0.22630000 USDT 1.68 K (0.06%) 5.51 K (1.11%)
-
5.507 K
01 بهمن 1400 - 11:05
نواداکس
نواداکس
novadax
XLM / ETH
$ 0.272412 0.00009500 ETH 23.00 (0%) 162.16 (0%)
162.161
-
03 مهر 1400 - 18:57
نواداکس
نواداکس
novadax
XLM / BTC
$ 0.252214 0.0000060000 BTC 2.00 (0%) 3.59 K (0.04%)
-
3.590 K
30 دی 1400 - 06:17
نواداکس
نواداکس
novadax
XLM / BRL
$ 0.223050 1.21 BRL 4.74 K (0.17%) 10.80 K (2.18%)
5.017 K
5.781 K
01 بهمن 1400 - 11:05
هات بیت
هات بیت
hotbit
XLM / ETH
$ 0.360952 0.00009591 ETH 51.49 K (0.02%) 21.20 K (0.07%)
13.003 K
8.194 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هات بیت
هات بیت
hotbit
XLM / USDT
$ 0.379905 0.37970500 USDT 1.80 M (0.97%) 316.50 K (2.2%)
120.651 K
195.853 K
04 آبان 1400 - 13:55
هات بیت
هات بیت
hotbit
XLM / BTC
$ 0.364921 0.0000073500 BTC 122.81 K (0.05%) 104.11 K (0.34%)
44.915 K
59.192 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
XLM / USDT
$ 0.223230 0.22264800 USDT 5.71 M (0.23%) 454.26 K (0.53%)
227.041 K
227.222 K
01 بهمن 1400 - 11:11
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
XLM / BTC
$ 0.222569 0.0000057300 BTC 504.04 K (0.02%) 121.77 K (0.14%)
74.015 K
47.758 K
01 بهمن 1400 - 11:11
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
XLM / ETH
$ 0.223216 0.00007800 ETH 559.98 K (0.02%) 68.28 K (0.08%)
17.662 K
50.620 K
01 بهمن 1400 - 11:11
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
XLM / HUSD
$ 0.202518 0.22229500 HUSD 34.54 K (0%) 7.23 K (0.01%)
2.367 K
4.863 K
01 بهمن 1400 - 11:11
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
XLM / USDT
$ 0.223348 0.22268200 USDT 26.66 M (0.96%) 1.74 M (0.71%)
1.080 M
662.966 K
01 بهمن 1400 - 11:11
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
XLM / BTC
$ 0.223017 0.0000057380 BTC 3.93 M (0.14%) 1.27 M (0.52%)
731.442 K
538.738 K
01 بهمن 1400 - 11:11
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
XLM / ETH
$ 0.223117 0.00007797 ETH 703.49 K (0.03%) 870.29 K (0.36%)
491.419 K
378.869 K
01 بهمن 1400 - 11:11
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
XLM / BCH
$ 0.221124 0.00064437 BCH 0.00 (0%) 519.93 K (0.21%)
344.867 K
175.062 K
01 بهمن 1400 - 11:11
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
XLM / HIT
$ 0.274011 0.91000000 HIT 7.00 (0%) 172.09 K (0.07%)
-
172.093 K
25 دی 1400 - 04:41
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
XLM / ETH
$ 0.222909 0.00007790 ETH 157.47 K (0.02%) 8.81 K (0.01%)
5.021 K
3.792 K
01 بهمن 1400 - 11:11
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
XLM / USDT
$ 0.222430 0.22243000 USDT 140.03 K (0.02%) 277.45 K (0.3%)
150.301 K
127.153 K
01 بهمن 1400 - 11:11
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
XLM / USDT
$ 0.222955 0.22237000 USDT 6.08 M (0.9%) 795.15 K (0.86%)
426.033 K
369.115 K
01 بهمن 1400 - 11:11
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
XLM / BTC
$ 0.222948 0.0000057400 BTC 673.91 K (0.1%) 27.77 K (0.03%)
10.271 K
17.502 K
01 بهمن 1400 - 11:11
وایت بیت
وایت بیت
whitebit
XLM / UAH
$ 0.227969 6.48 UAH 123.42 K (0.02%) 188.16 K (0.2%)
103.618 K
84.544 K
01 بهمن 1400 - 11:11
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
XLM / USDT
$ 0.223672 0.22300000 USDT 11.69 K (0.08%) 10.16 K (0.43%)
5.105 K
5.054 K
01 بهمن 1400 - 11:05
وین داکس
وین داکس
vindax
XLM / USDT
$ 0.346242 0.34610000 USDT 1.16 M (1.54%) 238.21 K (5.77%)
141.458 K
96.747 K
09 آذر 1400 - 19:27
وین داکس
وین داکس
vindax
XLM / ETH
$ 0.334182 0.00007110 ETH 318.43 K (0.42%) 12.21 K (0.3%)
12.208 K
-
09 آذر 1400 - 19:27
پاریبو
پاریبو
paribu
XLM / TRY
$ 0.227040 3.04 TRY 226.10 K (0.74%) 0.00 (0%)
-
-
01 بهمن 1400 - 11:08
پروبیت
پروبیت
probit
XLM / BTC
$ 0.222643 0.0000057300 BTC 1.41 M (0.83%) 6.46 K (0.15%)
4.131 K
2.327 K
01 بهمن 1400 - 11:05
پروبیت
پروبیت
probit
XLM / USDT
$ 0.223056 0.22240000 USDT 3.72 M (2.2%) 14.84 K (0.34%)
9.341 K
5.494 K
01 بهمن 1400 - 11:05
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
XLM / USDC
$ 0.343211 0.34432650 USDC 4.62 K (0%) 3.25 K (0.03%)
-
3.250 K
09 آذر 1400 - 18:46
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
XLM / BTC
$ 0.348906 0.0000059200 BTC 20.09 K (0.01%) 13.92 K (0.11%)
1.367 K
12.555 K
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
XLM / USDT
$ 0.348602 0.34832697 USDT 62.39 K (0.03%) 17.57 K (0.13%)
768.784
16.798 K
09 آذر 1400 - 19:10
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
XLM / ETH
$ 0.222650 0.00007783 ETH 704.22 K (0.02%) 815.42 K (0.5%)
480.868 K
334.556 K
01 بهمن 1400 - 11:11
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
XLM / BTC
$ 0.222418 0.0000057250 BTC 3.93 M (0.13%) 1.23 M (0.76%)
748.563 K
484.700 K
01 بهمن 1400 - 11:11
چنجلی پرو
چنجلی پرو
changelly-pro
XLM / USDT
$ 0.222915 0.22224600 USDT 26.70 M (0.87%) 1.22 M (0.75%)
695.050 K
520.473 K
01 بهمن 1400 - 11:11
کراس دکس
کراس دکس
coss-dex
XLM / USDT
$ 0.225848 0.22527000 USDT 26.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
01 بهمن 1400 - 10:56
کراکن
کراکن
kraken
XLM / USDT
$ 0.222792 0.22279200 USDT 1.28 M (0.09%) 680.34 K (0.24%)
384.252 K
296.089 K
01 بهمن 1400 - 11:11
کراکن
کراکن
kraken
XLM / AUD
$ 0.223299 0.30969000 AUD 2.69 K (0%) 2.27 K (0%)
-
2.272 K
01 بهمن 1400 - 11:11
کراکن
کراکن
kraken
XLM / EUR
$ 0.222356 0.19605000 EUR 990.44 K (0.07%) 591.54 K (0.21%)
298.230 K
293.310 K
01 بهمن 1400 - 11:11
کراکن
کراکن
kraken
XLM / BTC
$ 0.222195 0.0000057200 BTC 685.03 K (0.05%) 380.60 K (0.13%)
200.471 K
180.132 K
01 بهمن 1400 - 11:11
کراکن
کراکن
kraken
XLM / GBP
$ 0.223294 0.16411000 GBP 100.75 K (0.01%) 95.47 K (0.03%)
66.249 K
29.216 K
01 بهمن 1400 - 11:11
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
XLM / CRO
$ 0.274129 0.47400000 CRO 57.07 K (0%) 1.11 K (0%)
1.106 K
-
19 آذر 1400 - 09:47
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
XLM / USDT
$ 0.222560 0.22191000 USDT 591.51 K (0.02%) 411.48 K (0.49%)
213.997 K
197.481 K
01 بهمن 1400 - 11:08
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
XLM / BTC
$ 0.222320 0.0000057260 BTC 1.38 M (0.04%) 434.14 K (0.51%)
211.499 K
222.637 K
01 بهمن 1400 - 11:08
کوربیت
کوربیت
korbit
XLM / KRW
$ 0.228407 271.60 KRW 89.98 K (3.3%) 7.09 K (1.97%)
5.177 K
1.914 K
01 بهمن 1400 - 11:05
کوکوین
کوکوین
kucoin
XLM / BTC
$ 0.221499 0.0000057100 BTC 461.62 K (0.01%) 116.79 K (0.16%)
68.751 K
48.037 K
01 بهمن 1400 - 10:56
کوکوین
کوکوین
kucoin
XLM / USDT
$ 0.222390 0.22176800 USDT 10.85 M (0.33%) 244.89 K (0.34%)
158.875 K
86.014 K
01 بهمن 1400 - 10:56
کوکوین
کوکوین
kucoin
XLM / ETH
$ 0.221298 0.00007750 ETH 119.64 K (0%) 128.96 K (0.18%)
124.901 K
4.059 K
01 بهمن 1400 - 10:56
کوکوین
کوکوین
kucoin
XLM / KCS
$ 0.221377 0.01175000 KCS 16.28 K (0%) 43.90 K (0.06%)
39.000 K
4.903 K
01 بهمن 1400 - 10:56
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
XLM / EUR
$ 0.223211 0.19680400 EUR 1.13 M (0.02%) 584.08 K (0.22%)
297.787 K
286.296 K
01 بهمن 1400 - 11:11
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
XLM / BTC
$ 0.222209 0.0000057200 BTC 1.14 M (0.02%) 496.75 K (0.19%)
316.055 K
180.691 K
01 بهمن 1400 - 11:11
کوین بیس پرو
کوین بیس پرو
coinbase-pro
XLM / USDT
$ 0.223325 0.22332500 USDT 32.73 M (0.63%) 1.12 M (0.42%)
600.774 K
515.132 K
01 بهمن 1400 - 11:11
کوین تایگر
کوین تایگر
cointiger
XLM / USDT
$ 0.349617 0.34935400 USDT 886.41 K (0.13%) 117.61 K (0.35%)
50.794 K
66.817 K
09 آذر 1400 - 19:10
کوین دی سی اکس
کوین دی سی اکس
coindcx
XLM / BNB
$ 0.222504 0.00052100 BNB 572.68 K (0.03%) 65.23 K (0.23%)
32.937 K
32.292 K
01 بهمن 1400 - 10:56
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
XLM / USDT
$ 0.223029 0.22240000 USDT 58.52 K (0.29%) 308.49 (0.01%)
89.212
219.278
01 بهمن 1400 - 11:05
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
XLM / XRP
$ 0.224458 0.32120000 XRP 11.67 K (0.06%) 0.00 (0%)
-
-
01 بهمن 1400 - 11:05
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
XLM / CAD
$ 0.222713 0.27870000 CAD 10.82 K (0.05%) 267.26 (0.01%)
133.628
133.628
01 بهمن 1400 - 11:05
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
XLM / EUR
$ 0.222639 0.19630000 EUR 10.11 K (0.05%) 279.30 (0.01%)
207.812
71.493
01 بهمن 1400 - 11:05
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
XLM / USDT
$ 0.222300 0.22230000 USDT 48.09 K (0.24%) 266.76 (0.01%)
133.380
133.380
01 بهمن 1400 - 11:05
کوین فیلد
کوین فیلد
coinfield
XLM / GBP
$ 0.222464 0.16350000 GBP 19.23 K (0.1%) 266.96 (0.01%)
133.478
133.478
01 بهمن 1400 - 11:05
کوین مترو
کوین مترو
coinmetro
XLM / EUR
$ 0.222873 0.19650620 EUR 72.80 K (3.06%) 8.91 K (0.5%)
4.457 K
4.457 K
01 بهمن 1400 - 11:05
کوینکس
کوینکس
coinex
XLM / BTC
$ 0.222537 0.0000057290 BTC 7.08 K (0.01%) 5.80 K (0.05%)
3.420 K
2.376 K
01 بهمن 1400 - 11:05
کوینکس
کوینکس
coinex
XLM / USDT
$ 0.223213 0.22253400 USDT 81.75 K (0.12%) 42.64 K (0.4%)
22.266 K
20.378 K
01 بهمن 1400 - 11:05
کوینکس
کوینکس
coinex
XLM / BCH
$ 0.377956 0.00059959 BCH 6.92 K (0%) 8.93 K (0.07%)
-
8.926 K
17 آبان 1400 - 20:59
گوپکس
گوپکس
gopax
XLM / KRW
$ 0.301162 356.10 KRW 466.91 K (1.59%) 29.80 K (1.98%)
14.515 K
15.283 K
02 مهر 1400 - 10:27
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
XLM / USDT
$ 0.222655 0.22200000 USDT 7.46 M (0.6%) 648.43 K (0.44%)
407.254 K
241.179 K
01 بهمن 1400 - 11:08
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
XLM / ETH
$ 0.247499 0.00007760 ETH 7.99 K (0%) 57.25 K (0.03%)
55.064 K
2.184 K
01 بهمن 1400 - 00:27
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
XLM / BTC
$ 0.262210 0.0000060670 BTC 11.38 K (0%) 9.54 K (0.01%)
8.223 K
1.312 K
26 دی 1400 - 14:06
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین