Stellar Gold

Stellar Gold
نرخ فعلی:: 0.001638 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001638 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001638 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد Stellar Gold

۲۸ آبان
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Stellar Gold - - 0.0004 0.0038 0.0015 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,383 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,382.9984 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 84432134.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 273 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 272.9984 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16666566.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 123 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 122.9984 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7509057.51%

نقشه پراکنش جغرافیایی Stellar Gold

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی