استیم / Steem

Steem
نرخ فعلی:: 1.1600 2.35
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 1.1600 2.35
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.1600 2.35
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۳:۰۷:۳۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
استیم / Steem 0.0213 0.2367 0.9955 1.0110 0.9927 1.5358

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.16 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 0 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: - دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی