استکد زن

StakedZEN
نرخ فعلی:: 66.55 1.17
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 66.55 1.17

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 66.55 1.17

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات استکد زن

در حال حاضر قیمت استکد زن چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر استکد زن 66.55 دلار می باشد

قیمت استکد زن روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت استکد زن روز گذشته برابر با 67.28 دلار بود

قیمت استکد زن نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت استکد زن نسبت به روز گذشته 0.73 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت استکد زن در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای استکد زن برابر با 67.25 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای استکد زن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

67.25 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای استکد زن به ثبت رسید چقدر بوده است؟

66.3 دلار

قیمت استکد زن نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استکد زن در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 دی 1400  با رقم 60.98 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 9.13 درصدی یا 5.57 دلار استکد زن نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت استکد زن نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استکد زن در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 26 آذر 1400  با رقم 92.97 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 28.41  درصدی یا 26.42 دلار استکد زن نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت استکد زن نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استکد زن در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 25 مهر 1400  با رقم 91.133827 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 26.97 درصدی یا 24.583827 دلار استکد زن نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت استکد زن نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استکد زن در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 26 تیر 1400  با رقم 54.306756 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 22.54 درصدی یا 12.243244 دلار استکد زن نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت استکد زن نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استکد زن در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 12 فروردین 1400  با رقم 56.878988 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 17. درصدی یا 9.671012 دلار استکد زن نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت استکد زن تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای استکد زن برابر است با 157.616711 دلار که در تاریخ یکشنبه 19 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در استکد زن چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به استکد زن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.310044 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید استکد زن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 26 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به استکد زن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 28.41 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در استکد زن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 25 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به استکد زن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 26.97 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در استکد زن چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 26 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به استکد زن تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  22.54 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در استکد زن چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 12 فروردین 1400 بخشی از سرمایه خود را به استکد زن، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 17. درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استکد زن نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.62  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استکد زن، 28.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استکد زن نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استکد زن، 28.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استکد زن نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استکد زن،  28.41 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استکد زن نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استکد زن،  28.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استکد زن نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استکد زن،  28.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استکد زن نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استکد زن،  28.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استکد زن نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استکد زن،  28.41 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات استکد زن

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین