استیکد آی سی ایکس

Staked ICX
نرخ فعلی:: 0.619799 10.67
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.619799 10.67

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.619799 10.67

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات استیکد آی سی ایکس

در حال حاضر قیمت استیکد آی سی ایکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر استیکد آی سی ایکس 0.619799 دلار می باشد

قیمت استیکد آی سی ایکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت استیکد آی سی ایکس روز گذشته برابر با 0.685934 دلار بود

قیمت استیکد آی سی ایکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت استیکد آی سی ایکس نسبت به روز گذشته 0.0661 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت استیکد آی سی ایکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای استیکد آی سی ایکس برابر با 0.690539 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای استیکد آی سی ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.727207 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای استیکد آی سی ایکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.606879 دلار

قیمت استیکد آی سی ایکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استیکد آی سی ایکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 1 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 38.02 درصدی یا 0.380201 دلار استیکد آی سی ایکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت استیکد آی سی ایکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استیکد آی سی ایکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 1.67 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 62.88  درصدی یا 1.050201 دلار استیکد آی سی ایکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت استیکد آی سی ایکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استیکد آی سی ایکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 2.134181 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 70.95 درصدی یا 1.514382 دلار استیکد آی سی ایکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت استیکد آی سی ایکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استیکد آی سی ایکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 26 مرداد 1400  با رقم 1.311646 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.74 درصدی یا 0.691847 دلار استیکد آی سی ایکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت استیکد آی سی ایکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر استیکد آی سی ایکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 26 مرداد 1400  با رقم 1.311646 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.74 درصدی یا 0.691847 دلار استیکد آی سی ایکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت استیکد آی سی ایکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای استیکد آی سی ایکس برابر است با 2.67 دلار که در تاریخ دوشنبه 24 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در استیکد آی سی ایکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به استیکد آی سی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.174656 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید استیکد آی سی ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به استیکد آی سی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 62.88 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در استیکد آی سی ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به استیکد آی سی ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 70.95 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در استیکد آی سی ایکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 26 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به استیکد آی سی ایکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  52.74 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در استیکد آی سی ایکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 26 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به استیکد آی سی ایکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 52.74 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیکد آی سی ایکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیکد آی سی ایکس، 62.88 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیکد آی سی ایکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 4.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیکد آی سی ایکس، 62.88 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیکد آی سی ایکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیکد آی سی ایکس،  62.88 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیکد آی سی ایکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 33.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیکد آی سی ایکس،  62.88 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیکد آی سی ایکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 45.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیکد آی سی ایکس،  62.88 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیکد آی سی ایکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 48.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیکد آی سی ایکس،  62.88 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در استیکد آی سی ایکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 56.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت استیکد آی سی ایکس،  62.88 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات استیکد آی سی ایکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین