StableUSD

StableUSD
نرخ فعلی:: 0.987434 0.41
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.987434 0.41
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.987434 0.41
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۲:۴۸:۵۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.987434
قیمت ریالی 233,000
بالاترین قیمت روز 0.997214
پایین ترین قیمت روز 0.985953
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 0.15%
نرخ بازگشایی بازار 0.991482
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۲:۴۸:۵۹
نرخ روز گذشته 0.991482
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.41%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.004
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,706,327 ریال
سکه
9,165,681 ریال
دلار
8,997,004 ریال
یورو
9,193,842 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0154 1.5323% 1400/02/20
یک ماه 0.0019 0.1881% 1399/03/04
شش ماه 0.0019 0.1881% 1399/03/04
یک سال 0.0321 3.3551% 1399/02/29
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.99
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.99
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.94
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.91
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.96

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.99
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.99
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.92
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.93
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.94
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.94

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.97 0.97 0.97 0.97 -
حمایت 2 (S2) 0.97 0.98 0.97 0.98 -
حمایت 1 (S1) 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98
نقطه پیوت (PP) 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98
مقاومت 1 (R1) 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
مقاومت 2 (R2) 1.00 0.99 1.00 1.00 -
مقاومت 3 (R3) 1.00 1.00 1.00 1.00 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 0.9848 0.9613 1.02 0.9846 0.13% 0.0013
1400/02/26 1.00 0.9813 1.05 0.9860 1.71% 0.0168
1400/02/22 1.0478 1.0028 1.0478 1.0028 - 0
1400/02/20 1.0166 1.0028 1.0166 1.0028 - 0
1400/02/18 1.0066 1.0028 1.0066 1.0028 - 0
1400/02/17 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 1.46% 0.0146
1400/02/16 1.0134 1.0028 1.0174 1.0174 1.46% 0.0146
1400/02/15 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 1.37% 0.0135
1399/03/4 0.9893 0.9893 0.9893 0.9893 2.09% 0.0203
1399/02/30 0.9657 0.9657 0.9690 0.9690 1.43% 0.0136
1399/02/29 0.9758 0.9554 0.9782 0.9554 6.94% 0.0663
1399/02/27 0.9714 0.9396 1.0217 1.0217 8.49% 0.0799
1399/02/26 0.9549 0.4287 0.9762 0.9418 1.13% 0.0107
1399/02/25 0.9495 0.9429 0.9777 0.9524 1.69% 0.0161
1399/02/24 0.9685 0.9685 0.9685 0.9685 1.95% 0.0189
1399/02/23 0.9874 0.9874 0.9874 0.9874 0.54% 0.0053
1399/02/22 0.9832 0.9821 0.9882 0.9821 0.10% 0.0009
1399/02/21 0.7464 0.7464 0.9831 0.9831 62.25% 0.3772
1399/02/20 0.9715 0.6059 0.9715 0.6059 19.88% 0.1205
1399/02/19 0.7437 0.7264 0.7437 0.7264 3.31% 0.024
1399/02/18 0.7901 0.7372 0.7936 0.7504 3.19% 0.0239
1399/02/17 0.7546 0.7546 0.8832 0.7743 2.90% 0.0219
1399/02/16 0.8187 0.7472 0.9594 0.7524 8.71% 0.0655
1399/02/15 0.8209 0.8123 0.8316 0.8180 0.33% 0.0027
1399/02/14 0.9012 0.8178 0.9809 0.8207 0.33% 0.0027
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.987434 02:48:59 0.0015 0.15% 0.004 0.41%
0.985953 02:41:08 0.0052 0.53% 0.0055 0.56%
0.991181 02:20:56 0.003 0.31% 0.0003 0.03%
0.994223 02:04:20 0.0002 0.02% 0.0027 0.28%
0.994047 02:02:19 0.0018 0.18% 0.0026 0.26%
0.995833 01:43:11 0.0001 0.01% 0.0044 0.44%
0.995900 01:41:13 0.0013 0.13% 0.0044 0.45%
0.997214 01:24:53 0.001 0.10% 0.0057 0.58%
0.996247 01:22:20 0.0019 0.20% 0.0048 0.48%
0.994301 01:04:11 - - 0.0028 0.28%
0.994252 01:02:07 0.0029 0.29% 0.0028 0.28%
0.991378 00:46:09 0.0004 0.04% 0.0001 0.01%
0.990948 00:42:35 0.0004 0.04% 0.0005 0.05%
0.990581 00:31:55 0.0013 0.13% 0.0009 0.09%
0.989305 00:22:51 0.0022 0.22% 0.0022 0.22%
0.991482 00:16:44 - - - -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی