اسکوئید گیم پروتکل

Squid Game
نرخ فعلی:: 0.041545 13.86
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.041545 13.86

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.041545 13.86

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اسکوئید گیم پروتکل

در حال حاضر قیمت اسکوئید گیم پروتکل چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اسکوئید گیم پروتکل 0.041545 دلار می باشد

قیمت اسکوئید گیم پروتکل روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اسکوئید گیم پروتکل روز گذشته برابر با 0.047304 دلار بود

قیمت اسکوئید گیم پروتکل نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اسکوئید گیم پروتکل نسبت به روز گذشته 0.0058 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت اسکوئید گیم پروتکل در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اسکوئید گیم پروتکل برابر با 0.047249 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اسکوئید گیم پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.047497 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اسکوئید گیم پروتکل به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.041505 دلار

قیمت اسکوئید گیم پروتکل نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکوئید گیم پروتکل در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 0.042113 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.34 درصدی یا 0.000568 دلار اسکوئید گیم پروتکل نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اسکوئید گیم پروتکل نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکوئید گیم پروتکل در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.109225 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 61.96  درصدی یا 0.06768 دلار اسکوئید گیم پروتکل نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اسکوئید گیم پروتکل نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکوئید گیم پروتکل در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.044079 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.74 درصدی یا 0.002534 دلار اسکوئید گیم پروتکل نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اسکوئید گیم پروتکل نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکوئید گیم پروتکل در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.044079 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.74 درصدی یا 0.002534 دلار اسکوئید گیم پروتکل نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اسکوئید گیم پروتکل نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکوئید گیم پروتکل در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 5 آبان 1400  با رقم 0.044079 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.74 درصدی یا 0.002534 دلار اسکوئید گیم پروتکل نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اسکوئید گیم پروتکل تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اسکوئید گیم پروتکل برابر است با 38.472938 دلار که در تاریخ دوشنبه 10 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اسکوئید گیم پروتکل چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اسکوئید گیم پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.914672 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اسکوئید گیم پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکوئید گیم پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 61.96 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اسکوئید گیم پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکوئید گیم پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.74 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اسکوئید گیم پروتکل چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکوئید گیم پروتکل تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.74 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اسکوئید گیم پروتکل چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 5 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکوئید گیم پروتکل، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 5.74 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوئید گیم پروتکل نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.82  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوئید گیم پروتکل، 61.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوئید گیم پروتکل نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوئید گیم پروتکل، 61.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوئید گیم پروتکل نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوئید گیم پروتکل،  61.96 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوئید گیم پروتکل نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 9.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوئید گیم پروتکل،  61.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوئید گیم پروتکل نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 18.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوئید گیم پروتکل،  61.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوئید گیم پروتکل نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوئید گیم پروتکل،  61.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوئید گیم پروتکل نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوئید گیم پروتکل،  61.96 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اسکوئید گیم پروتکل

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین