Sp8de

Sp8de
نرخ فعلی:: 0.040718 1.74
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.040718 1.74
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.040718 1.74
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۹:۲۴:۱۶

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.040718
قیمت ریالی 10,139
بالاترین قیمت روز 0.041763
پایین ترین قیمت روز 0.00013997
بیشترین مقدار نوسان روز 0.04
درصد بیشترین نوسان روز 0%
نرخ بازگشایی بازار 0.040022
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۹:۲۴:۱۶
نرخ روز گذشته 0.040022
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.74%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0007
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,899,201 ریال
سکه
8,963,585 ریال
دلار
9,094,084 ریال
یورو
9,167,100 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0194 32.2823% 1400/02/16
یک ماه 0.0407 1,448,939.1459% 1399/01/01
شش ماه 0.0407 1,448,939.1459% 1399/01/01
یک سال 0.0407 1,448,939.1459% 1399/01/01
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.02 0.01 0.01 0.02 -
حمایت 2 (S2) 0.01 0.00 0.00 0.01 -
حمایت 1 (S1) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02
نقطه پیوت (PP) 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03
مقاومت 1 (R1) 0.05 0.04 0.08 0.06 0.06
مقاومت 2 (R2) 0.06 0.05 0.08 0.07 -
مقاومت 3 (R3) 0.09 0.06 0.09 0.10 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/20 0.0002 0.0002 0.0409 0.0404 23,794.15% 0.0402
1400/02/19 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 19.74% 0
1400/02/18 0.0002 0.0002 0.0601 0.0002 29,628.57% 0.0599
1400/02/16 0.0001 0.0001 0.0602 0.0601 0.10% 0.0001
1400/02/15 0.0001 0.0001 0.0602 0.0602 2,141,786.12% 0.0602
1399/01/1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.07% 0
1398/12/29 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 17.90% 0
1398/12/28 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 51.09% 0
1398/12/27 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.67% 0
1398/12/26 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 171.77% 0
1398/12/25 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 210.48% 0
1398/12/24 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 49.81% 0
1398/12/23 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 114.79% 0
1398/12/22 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 73.73% 0
1398/12/21 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 18.40% 0
1398/12/20 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2.27% 0
1398/12/19 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 16.79% 0
1398/12/18 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.35% 0
1398/12/17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.31% 0
1398/12/16 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 46.07% 0
1398/12/15 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.35% 0
1398/12/14 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.45% 0
1398/12/13 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.21% 0
1398/12/12 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.71% 0
1398/12/11 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 6.71% 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.040718 19:24:16 0.0406 27,965.89% 0.0007 1.74%
0.00014508 18:23:19 0.0406 27,965.89% 0.0399 27,486.16%
0.040718 18:09:19 0.001 2.57% 0.0007 1.74%
0.041763 17:56:31 0.0031 7.95% 0.0017 4.35%
0.038686 16:24:34 0.0385 24,824.94% 0.0013 3.45%
0.00015521 16:09:26 0.0385 24,824.94% 0.0399 25,685.71%
0.038686 14:55:26 0.0385 22,927.38% 0.0013 3.45%
0.00016800 14:39:29 0.0385 22,927.38% 0.0399 23,722.62%
0.038686 14:08:56 0.0385 22,927.38% 0.0013 3.45%
0.00016800 13:40:44 0.0385 22,927.38% 0.0399 23,722.62%
0.038686 12:55:52 0.0385 24,018.45% 0.0013 3.45%
0.00016040 12:40:39 0.0385 24,018.45% 0.0399 24,851.37%
0.038686 11:54:16 0.0385 24,018.45% 0.0013 3.45%
0.00016040 11:41:37 0.0385 24,018.45% 0.0399 24,851.37%
0.038686 09:55:37 0.0385 24,976.81% 0.0013 3.45%
0.00015427 09:40:53 0.0385 24,976.81% 0.0399 25,842.83%
0.038686 09:08:55 0.0385 24,976.81% 0.0013 3.45%
0.00015427 08:53:39 0.0385 24,976.81% 0.0399 25,842.83%
0.038686 08:09:42 0.0385 24,976.81% 0.0013 3.45%
0.00015427 07:54:24 0.0385 24,976.81% 0.0399 25,842.83%
0.038686 06:08:41 0.0385 27,538.78% 0.0013 3.45%
0.00013997 05:53:32 0.0385 27,538.78% 0.0399 28,493.27%
0.038686 03:23:26 0.0385 27,538.78% 0.0013 3.45%
0.00013997 03:07:42 0.0385 27,538.78% 0.0399 28,493.27%
0.038686 01:38:41 0.0385 27,538.78% 0.0013 3.45%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی