اسکای لایت(جدید)

Skylight (New)
نرخ فعلی:: 0.094809 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.094809 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.094809 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اسکای لایت(جدید)

در حال حاضر قیمت اسکای لایت(جدید) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اسکای لایت(جدید) 0.094809 دلار می باشد

قیمت اسکای لایت(جدید) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اسکای لایت(جدید) روز گذشته برابر با 0.094809 دلار بود

قیمت اسکای لایت(جدید) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اسکای لایت(جدید) نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت اسکای لایت(جدید) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اسکای لایت(جدید) برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اسکای لایت(جدید) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.098255 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اسکای لایت(جدید) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.092997 دلار

قیمت اسکای لایت(جدید) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکای لایت(جدید) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار اسکای لایت(جدید) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اسکای لایت(جدید) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکای لایت(جدید) در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار اسکای لایت(جدید) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اسکای لایت(جدید) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکای لایت(جدید) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.769634 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 87.68 درصدی یا 0.674825 دلار اسکای لایت(جدید) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اسکای لایت(جدید) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکای لایت(جدید) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.769634 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 87.68 درصدی یا 0.674825 دلار اسکای لایت(جدید) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اسکای لایت(جدید) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکای لایت(جدید) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 0.769634 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 87.68 درصدی یا 0.674825 دلار اسکای لایت(جدید) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اسکای لایت(جدید) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اسکای لایت(جدید) برابر است با 0.769634 دلار که در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اسکای لایت(جدید) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اسکای لایت(جدید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.202302 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اسکای لایت(جدید) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به اسکای لایت(جدید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اسکای لایت(جدید) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکای لایت(جدید)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 87.68 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اسکای لایت(جدید) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکای لایت(جدید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  87.68 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اسکای لایت(جدید) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکای لایت(جدید)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 87.68 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکای لایت(جدید) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکای لایت(جدید)، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکای لایت(جدید) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکای لایت(جدید)، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکای لایت(جدید) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.36 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکای لایت(جدید)،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکای لایت(جدید) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 26.35 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکای لایت(جدید)،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکای لایت(جدید) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکای لایت(جدید)،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکای لایت(جدید) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 44.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکای لایت(جدید)،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکای لایت(جدید) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکای لایت(جدید)،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اسکای لایت(جدید)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین