سیکس

SIX
نرخ فعلی:: 0.212608 15.3
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.212608 15.3

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.212608 15.3

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات سیکس

در حال حاضر قیمت سیکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سیکس
0.212608 دلار
می باشد

قیمت سیکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سیکس روز گذشته برابر با
0.249404 دلار
بود

قیمت سیکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سیکس نسبت به روز گذشته
0.0368 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت سیکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سیکس برابر با 0.245236 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سیکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.253755 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سیکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.199819 دلار

قیمت سیکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سیکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.067957 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 212.85 درصدی یا 0.144651 دلار سیکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سیکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سیکس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.058703 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 262.17  درصدی یا 0.153905 دلار سیکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سیکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سیکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.067885 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 213.18 درصدی یا 0.144723 دلار سیکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سیکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سیکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 خرداد 1400  با رقم 0.06881 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 208.97 درصدی یا 0.143798 دلار سیکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت سیکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سیکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.007315 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2,806.48 درصدی یا 0.205293 دلار سیکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت سیکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سیکس برابر است با 0.417924 دلار که در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سیکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سیکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 40.323121 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید سیکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به سیکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 262.17 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سیکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به سیکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 213.18 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سیکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به سیکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  208.97 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سیکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به سیکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2,806.48 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.58  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیکس، 262.17 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.1 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیکس، 262.17 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیکس،  262.17 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیکس،  262.17 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 9.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیکس،  262.17 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیکس،  262.17 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 8.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیکس،  262.17 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات سیکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی