SignatureChain

SignatureChain
نرخ فعلی:: 0.003552 90.15
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.003552 90.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.003552 90.15
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

SignatureChain در روز جاری

۱۲:۵۳:۴۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.003552 12:53:41 - 0.03% 0.0017 90.15% 0.0017 90.56% 0.0001 -
0.003551 12:50:45 - 0.08% 0.0017 90.10% 0.0017 90.50% 0.0001 -
0.003554 12:36:28 - 0.25% 0.0017 90.26% 0.0017 90.67% 0.0001 -
0.003545 12:29:48 - 0.39% 0.0017 89.78% 0.0017 90.18% 0.0001 -
0.003559 12:23:59 - 0.39% 0.0017 90.52% 0.0017 90.93% 0.0001 -
0.003545 12:11:50 - 0.25% 0.0017 89.78% 0.0017 90.18% 0.0001 -
0.003536 12:09:10 - 0.71% 0.0017 89.29% 0.0017 89.70% 0.0001 -
0.003511 11:53:18 - 0.03% 0.0016 87.96% 0.0016 88.36% 0.0001 -
0.003510 11:50:36 0.0001 2.68% 0.0016 87.90% 0.0016 88.30% 0.0001 -
0.003604 11:38:48 - 0.06% 0.0017 92.93% 0.0017 93.35% - -
0.003606 11:29:27 - 0.19% 0.0017 93.04% 0.0017 93.45% - -
0.003613 11:23:56 - 0.39% 0.0017 93.42% 0.0017 93.83% - -
0.003627 11:12:00 - 0.14% 0.0018 94.16% 0.0018 94.58% - -
0.003632 11:09:38 - 0.44% 0.0018 94.43% 0.0018 94.85% - -
0.003648 10:50:38 - 0.03% 0.0018 95.29% 0.0018 95.71% - -
0.003647 10:35:58 - 0.05% 0.0018 95.24% 0.0018 95.65% - -
0.003649 10:29:31 - 0.11% 0.0018 95.34% 0.0018 95.76% - -
0.003653 10:23:34 - 0.03% 0.0018 95.56% 0.0018 95.98% - -
0.003654 10:11:33 - 0.11% 0.0018 95.61% 0.0018 96.03% - -
0.003650 10:08:39 - 0.05% 0.0018 95.40% 0.0018 95.82% - -
0.003648 09:52:54 - 0.03% 0.0018 95.29% 0.0018 95.71% - -
0.003649 09:49:54 - 0.14% 0.0018 95.34% 0.0018 95.76% - -
0.003654 09:29:24 - 0.05% 0.0018 95.61% 0.0018 96.03% - -
0.003656 09:23:13 0.0018 99.24% 0.0018 95.72% 0.0018 96.14% - -
0.001835 09:08:30 - 0.11% - 1.80% - 1.58% 0.0018 -
0.001837 08:35:37 - 0.16% - 1.69% - 1.47% 0.0018 -
0.001840 08:28:59 - 0.22% - 1.52% - 1.30% 0.0018 -
0.001844 08:23:21 - 0.27% - 1.30% - 1.08% 0.0018 -
0.001839 08:08:24 - 0.82% - 1.58% - 1.36% 0.0018 -
0.001824 07:50:00 - 0.16% - 2.41% - 2.19% 0.0018 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی