سای کوین

Siacoin
نرخ فعلی:: 0.018243 0.35
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.018243 0.35

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.018243 0.35

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

سای کوین در روز جاری

۰۲:۱۸:۳۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.018243 02:18:35 - 0.14% 0.0001 0.35% 0.0001 0.33% 0.003 -
0.018218 02:18:22 - 0.01% - 0.21% - 0.19% 0.003 -
0.018216 02:18:12 - 0.01% - 0.20% - 0.18% 0.003 -
0.018218 02:17:55 - 0.01% - 0.21% - 0.19% 0.003 -
0.018216 02:17:50 - 0.01% - 0.20% - 0.18% 0.003 -
0.018218 02:17:39 - 0.14% - 0.21% - 0.19% 0.003 -
0.018243 02:17:32 - 0.01% 0.0001 0.35% 0.0001 0.33% 0.003 -
0.018241 02:17:25 - 0.14% 0.0001 0.34% 0.0001 0.32% 0.003 -
0.018216 02:17:17 - 0.01% - 0.20% - 0.18% 0.003 -
0.018218 02:16:55 - 0.13% - 0.21% - 0.19% 0.003 -
0.018241 02:16:44 - 0.13% 0.0001 0.34% 0.0001 0.32% 0.003 -
0.018218 02:16:25 - 0.13% - 0.21% - 0.19% 0.003 -
0.018241 02:16:16 - 0.13% 0.0001 0.34% 0.0001 0.32% 0.003 -
0.018218 02:15:58 - 0.13% - 0.21% - 0.19% 0.003 -
0.018241 02:15:52 - 0.13% 0.0001 0.34% 0.0001 0.32% 0.003 -
0.018218 02:15:33 - 0.01% - 0.21% - 0.19% 0.003 -
0.018216 02:15:26 - 0.12% - 0.20% - 0.18% 0.003 -
0.018238 02:15:15 - 0.12% 0.0001 0.32% 0.0001 0.30% 0.003 -
0.018216 02:14:57 - 0.12% - 0.20% - 0.18% 0.003 -
0.018238 02:14:16 - 0.12% 0.0001 0.32% 0.0001 0.30% 0.003 -
0.018216 02:13:44 - 0.12% - 0.20% - 0.18% 0.003 -
0.018238 02:13:28 - 0.12% 0.0001 0.32% 0.0001 0.30% 0.003 -
0.018216 02:12:13 - 0.10% - 0.20% - 0.18% 0.003 -
0.018234 02:11:53 - 0.10% 0.0001 0.30% 0.0001 0.28% 0.003 -
0.018216 02:11:23 - 0.10% - 0.20% - 0.18% 0.003 -
0.018234 02:10:57 - 0.10% 0.0001 0.30% 0.0001 0.28% 0.003 -
0.018216 02:10:34 - 0.10% - 0.20% - 0.18% 0.003 -
0.018234 02:08:13 - 0.16% 0.0001 0.30% 0.0001 0.28% 0.003 -
0.018205 02:07:34 - 0.22% - 0.14% - 0.12% 0.003 -
0.018165 02:07:23 - 0.22% - 0.08% - 0.10% 0.003 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی