سیا کوین / Siacoin

Siacoin
نرخ فعلی:: 0.00985 8.05
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.00985 8.05
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.00985 8.05
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۴۸:۳۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.00985 12:48:34 0.0001 0.82% 0.0008 8.05% 0.0008 8.27% 0.0056 -
0.009931 12:44:51 - 0.09% 0.0007 7.17% 0.0007 7.39% 0.0055 -
0.009922 12:41:25 0.0001 0.89% 0.0007 7.27% 0.0007 7.49% 0.0055 -
0.01001 12:37:49 0.0002 1.68% 0.0006 6.32% 0.0007 6.54% 0.0054 -
0.010178 12:32:58 - 0.33% 0.0005 4.57% 0.0005 4.78% 0.0052 -
0.010212 12:28:54 - 0.39% 0.0004 4.22% 0.0005 4.44% 0.0052 -
0.010252 12:25:16 0.0001 0.79% 0.0004 3.81% 0.0004 4.03% 0.0052 -
0.010333 12:20:59 - 0.28% 0.0003 3% 0.0003 3.21% 0.0051 -
0.010362 12:17:18 0.0001 0.89% 0.0003 2.71% 0.0003 2.92% 0.0051 -
0.010271 12:13:37 - 0.28% 0.0004 3.62% 0.0004 3.84% 0.0051 -
0.0103 12:09:17 - 0.11% 0.0003 3.33% 0.0004 3.54% 0.0051 -
0.010289 12:04:34 - 0.26% 0.0004 3.44% 0.0004 3.65% 0.0051 -
0.010262 11:58:32 0.0001 0.63% 0.0004 3.71% 0.0004 3.93% 0.0052 -
0.010198 11:55:54 - 0.25% 0.0004 4.36% 0.0005 4.58% 0.0052 -
0.010223 11:52:58 - 0.32% 0.0004 4.11% 0.0004 4.32% 0.0052 -
0.010256 11:49:46 - 0.42% 0.0004 3.77% 0.0004 3.99% 0.0052 -
0.010213 11:45:39 0.0001 0.72% 0.0004 4.21% 0.0005 4.43% 0.0052 -
0.010287 11:42:54 0.0001 0.59% 0.0004 3.46% 0.0004 3.67% 0.0051 -
0.010348 11:39:35 0.0001 0.55% 0.0003 2.85% 0.0003 3.06% 0.0051 -
0.010405 11:36:51 0.0001 0.85% 0.0002 2.29% 0.0003 2.50% 0.005 -
0.010317 11:33:54 - 0.03% 0.0003 3.16% 0.0003 3.37% 0.0051 -
0.010314 11:28:50 0.0001 1.36% 0.0003 3.19% 0.0004 3.40% 0.0051 -
0.010176 11:24:31 - 0.36% 0.0005 4.59% 0.0005 4.81% 0.0052 -
0.010213 11:20:56 - 0.22% 0.0004 4.21% 0.0005 4.43% 0.0052 -
0.010235 11:17:18 - 0.24% 0.0004 3.99% 0.0004 4.20% 0.0052 -
0.01026 11:13:20 0.0001 1.02% 0.0004 3.73% 0.0004 3.95% 0.0052 -
0.010365 11:07:31 - 0.07% 0.0003 2.68% 0.0003 2.89% 0.005 -
0.010372 11:03:45 - 0.39% 0.0003 2.61% 0.0003 2.82% 0.005 -
0.010412 10:58:27 - 0.27% 0.0002 2.22% 0.0003 2.43% 0.005 -
0.010384 10:55:15 - 0.16% 0.0003 2.49% 0.0003 2.71% 0.005 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی