شیورز

Shivers
نرخ فعلی:: 0.000370 0.81
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000370 0.81

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000370 0.81

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات شیورز

در حال حاضر قیمت شیورز چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر شیورز 0.00037 دلار می باشد

قیمت شیورز روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت شیورز روز گذشته برابر با 0.000373 دلار بود

قیمت شیورز نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت شیورز نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت شیورز در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای شیورز برابر با 0.00037 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای شیورز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00037 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای شیورز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00037 دلار

قیمت شیورز نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیورز در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.00038 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.63 درصدی یا 0.00001 دلار شیورز نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت شیورز نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیورز در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 0.000478 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 22.59  درصدی یا 0.000108 دلار شیورز نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت شیورز نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیورز در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 0.000585 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.77 درصدی یا 0.000215 دلار شیورز نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت شیورز نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیورز در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 6 مرداد 1400  با رقم 0.000394 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.07 درصدی یا 0.000024 دلار شیورز نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت شیورز نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر شیورز در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 9 بهمن 1399  با رقم 0.000304 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 21.55 درصدی یا 0.000066 دلار شیورز نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت شیورز تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای شیورز برابر است با 0.001563 دلار که در تاریخ یکشنبه 2 دی 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در شیورز چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به شیورز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.084011 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید شیورز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به شیورز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 22.59 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در شیورز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به شیورز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 36.77 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در شیورز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 6 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به شیورز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  6.07 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در شیورز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 9 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به شیورز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 21.55 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیورز نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیورز، 22.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیورز نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیورز، 22.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیورز نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیورز،  22.59 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیورز نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیورز،  22.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیورز نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 33.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیورز،  22.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیورز نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیورز،  22.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در شیورز نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 48.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت شیورز،  22.59 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات شیورز

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین