Sentivate

Sentivate
نرخ فعلی:: 0.029987 4.87
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.029987 4.87
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.029987 4.87
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۳:۲۳:۵۵

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.029987
قیمت ریالی 7,100
بالاترین قیمت روز 0.032211
پایین ترین قیمت روز 0.029986
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.031447
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۳:۲۳:۵۵
نرخ روز گذشته 0.031447
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 4.87%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0015
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,706,327 ریال
سکه
9,165,681 ریال
دلار
8,997,004 ریال
یورو
9,193,842 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0029 10.5430% 1400/02/20
یک ماه 0.0271 948.8632% 1399/09/22
شش ماه 0.0264 731.8169% 1399/08/28
یک سال 0.0290 2,906.3060% 1399/02/29
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.01
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.00

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.03
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.02
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.01
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.00

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
حمایت 2 (S2) 0.02 0.02 0.02 0.02 -
حمایت 1 (S1) 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02
نقطه پیوت (PP) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
مقاومت 1 (R1) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
مقاومت 2 (R2) 0.03 0.03 0.03 0.03 -
مقاومت 3 (R3) 0.03 0.03 0.03 0.03 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 0.0308 0.0274 0.0317 0.0304 1.71% 0.0005
1400/02/26 0.0306 0.0306 0.0392 0.0310 22.19% 0.0069
1400/02/22 0.0285 0.0284 0.0386 0.0378 41.20% 0.011
1400/02/21 0.0277 0.0248 0.0291 0.0268 1.26% 0.0003
1400/02/20 0.0292 0.0264 0.0344 0.0271 10.06% 0.0027
1400/02/19 0.0278 0.0273 0.0304 0.0299 10.52% 0.0028
1400/02/18 0.0284 0.0253 0.0289 0.0270 7.66% 0.0021
1400/02/17 0.0289 0.0283 0.0315 0.0291 36.14% 0.0077
1400/02/16 0.0213 0.0197 0.0221 0.0214 0.27% 0.0001
1400/02/15 0.0175 0.0175 0.0215 0.0214 649.21% 0.0186
1399/09/22 0.0028 0.0028 0.0029 0.0029 1.53% 0
1399/09/21 0.0029 0.0028 0.0029 0.0028 3.69% 0.0001
1399/09/20 0.0029 0.0028 0.0030 0.0029 1.16% 0
1399/09/19 0.0031 0.0029 0.0031 0.0030 6.36% 0.0002
1399/09/18 0.0030 0.0030 0.0032 0.0031 4.49% 0.0001
1399/09/17 0.0025 0.0025 0.0030 0.0030 21.59% 0.0005
1399/09/16 0.0026 0.0024 0.0029 0.0025 4.49% 0.0001
1399/09/15 0.0028 0.0026 0.0030 0.0026 8.36% 0.0002
1399/09/14 0.0029 0.0028 0.0031 0.0028 3.68% 0.0001
1399/09/13 0.0025 0.0025 0.0029 0.0029 3.90% 0.0001
1399/09/12 0.0030 0.0024 0.0035 0.0028 6.84% 0.0002
1399/09/11 0.0031 0.0030 0.0037 0.0030 2.88% 0.0001
1399/09/10 0.0028 0.0018 0.0031 0.0031 8.25% 0.0002
1399/09/9 0.0032 0.0027 0.0032 0.0028 11.35% 0.0003
1399/09/8 0.0030 0.0029 0.0032 0.0032 11.35% 0.0003
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.029987 03:23:55 - - 0.0015 4.87%
0.029986 03:21:01 0.0016 5.43% 0.0015 4.87%
0.031615 03:03:15 - 0.09% 0.0002 0.53%
0.031587 03:01:36 0.0002 0.71% 0.0001 0.45%
0.031810 02:48:55 - 0.03% 0.0004 1.15%
0.031802 02:40:59 - 0.12% 0.0004 1.13%
0.031840 02:20:51 0.0003 0.96% 0.0004 1.25%
0.032145 02:01:58 0.0003 0.78% 0.0007 2.22%
0.031895 01:43:06 0.0003 0.99% 0.0004 1.42%
0.032211 01:41:07 0.0001 0.21% 0.0008 2.43%
0.032144 01:24:49 - 0.13% 0.0007 2.22%
0.032103 01:22:14 0.0005 1.73% 0.0007 2.09%
0.031558 01:04:06 - 0.10% 0.0001 0.35%
0.031527 01:01:56 - 0.04% 0.0001 0.25%
0.031514 00:46:00 0.0001 0.30% 0.0001 0.21%
0.031420 00:42:24 0.0001 0.45% - 0.09%
0.031560 00:31:46 - 0.12% 0.0001 0.36%
0.031599 00:22:41 0.0002 0.48% 0.0002 0.48%
0.031447 00:16:36 - - - -
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی