SCRIV NETWORK

SCRIV NETWORK
نرخ فعلی:: 0.0012 -
crypto

نرخ فعلی: : 0.0012 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0012 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : crypto

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات SCRIV NETWORK

در حال حاضر قیمت SCRIV NETWORK چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر SCRIV NETWORK
0.0012 دلار
می باشد

قیمت SCRIV NETWORK روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت SCRIV NETWORK روز گذشته برابر با
0.0012 دلار
بود

قیمت SCRIV NETWORK نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت SCRIV NETWORK نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت SCRIV NETWORK در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای SCRIV NETWORK برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای SCRIV NETWORK به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0014 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای SCRIV NETWORK به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0012 دلار

قیمت SCRIV NETWORK نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SCRIV NETWORK در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.0013 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.69 درصدی یا 0.0001 دلار SCRIV NETWORK نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت SCRIV NETWORK نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SCRIV NETWORK   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.001404 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.55  درصدی یا 0.000204 دلار SCRIV NETWORK نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت SCRIV NETWORK نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SCRIV NETWORK در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.00147 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 18.36 درصدی یا 0.00027 دلار SCRIV NETWORK نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت SCRIV NETWORK نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SCRIV NETWORK در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 خرداد 1400  با رقم 0.002947 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 59.27 درصدی یا 0.001747 دلار SCRIV NETWORK نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت SCRIV NETWORK نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر SCRIV NETWORK در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.000849 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 41.29 درصدی یا 0.000351 دلار SCRIV NETWORK نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت SCRIV NETWORK تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای SCRIV NETWORK برابر است با 0.015842 دلار که در تاریخ دوشنبه 21 آبان 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در SCRIV NETWORK چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به SCRIV NETWORK تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید SCRIV NETWORK چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به SCRIV NETWORK تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 14.55 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در SCRIV NETWORK چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به SCRIV NETWORK، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 18.36 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در SCRIV NETWORK چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به SCRIV NETWORK تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  59.27 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در SCRIV NETWORK چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به SCRIV NETWORK، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 41.29 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SCRIV NETWORK نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SCRIV NETWORK، 14.55 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SCRIV NETWORK نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SCRIV NETWORK، 14.55 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SCRIV NETWORK نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SCRIV NETWORK،  14.55 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SCRIV NETWORK نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SCRIV NETWORK،  14.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SCRIV NETWORK نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.63 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SCRIV NETWORK،  14.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SCRIV NETWORK نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 33.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SCRIV NETWORK،  14.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در SCRIV NETWORK نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 4.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت SCRIV NETWORK،  14.55 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات SCRIV NETWORK

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی