اسکوتر کوین

ScooterCoin
نرخ فعلی:: 0.000465 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000465 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000465 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اسکوتر کوین

در حال حاضر قیمت اسکوتر کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اسکوتر کوین 0.000465 دلار می باشد

قیمت اسکوتر کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اسکوتر کوین روز گذشته برابر با 0.000465 دلار بود

قیمت اسکوتر کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اسکوتر کوین نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت اسکوتر کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اسکوتر کوین برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اسکوتر کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000471 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اسکوتر کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000465 دلار

قیمت اسکوتر کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکوتر کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار اسکوتر کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اسکوتر کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکوتر کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 0.000465 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار اسکوتر کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اسکوتر کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکوتر کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 0.000616 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 24.47 درصدی یا 0.000151 دلار اسکوتر کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اسکوتر کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکوتر کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 25 شهریور 1400  با رقم 0.000963 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 51.73 درصدی یا 0.000498 دلار اسکوتر کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اسکوتر کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکوتر کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 25 شهریور 1400  با رقم 0.000963 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 51.73 درصدی یا 0.000498 دلار اسکوتر کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اسکوتر کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اسکوتر کوین برابر است با 0.04516 دلار که در تاریخ جمعه 19 آبان 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اسکوتر کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اسکوتر کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.214592 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اسکوتر کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکوتر کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اسکوتر کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکوتر کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 24.47 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اسکوتر کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 25 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکوتر کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  51.73 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اسکوتر کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 25 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکوتر کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 51.73 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوتر کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوتر کوین، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوتر کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوتر کوین، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوتر کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.49 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوتر کوین،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوتر کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.99 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوتر کوین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوتر کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.81 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوتر کوین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوتر کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 9.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوتر کوین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکوتر کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکوتر کوین،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اسکوتر کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین