اسکرودینگر

Schrodinger
نرخ فعلی:: 0.000001 100
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000001 100

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000001 100

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اسکرودینگر

در حال حاضر قیمت اسکرودینگر چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اسکرودینگر 0.000001 دلار می باشد

قیمت اسکرودینگر روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اسکرودینگر روز گذشته برابر با 0.000002 دلار بود

قیمت اسکرودینگر نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اسکرودینگر نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت اسکرودینگر در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اسکرودینگر برابر با 0.000001 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اسکرودینگر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000001 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اسکرودینگر به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000001 دلار

قیمت اسکرودینگر نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکرودینگر در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  با رقم 0.000002 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 50 درصدی یا 0.000001 دلار اسکرودینگر نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اسکرودینگر نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکرودینگر در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 11 دی 1400  با رقم 0.000004 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 75  درصدی یا 0.000003 دلار اسکرودینگر نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اسکرودینگر نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکرودینگر در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.000003 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 64.71 درصدی یا 0.000002 دلار اسکرودینگر نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اسکرودینگر نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکرودینگر در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.000003 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 64.71 درصدی یا 0.000002 دلار اسکرودینگر نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اسکرودینگر نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اسکرودینگر در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آبان 1400  با رقم 0.000003 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 64.71 درصدی یا 0.000002 دلار اسکرودینگر نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اسکرودینگر تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اسکرودینگر برابر است با 0.000014 دلار که در تاریخ سه شنبه 16 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اسکرودینگر چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اسکرودینگر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 100 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اسکرودینگر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 11 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکرودینگر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 75 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اسکرودینگر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکرودینگر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 64.71 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اسکرودینگر چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکرودینگر تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  64.71 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اسکرودینگر چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اسکرودینگر، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 64.71 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکرودینگر نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.4  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکرودینگر، 75 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکرودینگر نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.94 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکرودینگر، 75 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکرودینگر نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکرودینگر،  75 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکرودینگر نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکرودینگر،  75 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکرودینگر نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکرودینگر،  75 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکرودینگر نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 41.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکرودینگر،  75 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اسکرودینگر نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 49.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اسکرودینگر،  75 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اسکرودینگر

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین