سترن وی گلد وی 2

SaturnV Gold v2
نرخ فعلی:: 0.010617 -
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.010617 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.010617 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات سترن وی گلد وی 2

در حال حاضر قیمت سترن وی گلد وی 2 چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سترن وی گلد وی 2 0.010617 دلار می باشد

قیمت سترن وی گلد وی 2 روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سترن وی گلد وی 2 روز گذشته برابر با 0.010617 دلار بود

قیمت سترن وی گلد وی 2 نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سترن وی گلد وی 2 نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت سترن وی گلد وی 2 در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سترن وی گلد وی 2 برابر با 0.010616 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سترن وی گلد وی 2 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.01062 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سترن وی گلد وی 2 به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.010616 دلار

قیمت سترن وی گلد وی 2 نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سترن وی گلد وی 2 در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  با رقم 0.010619 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.01 درصدی یا 0.000002 دلار سترن وی گلد وی 2 نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سترن وی گلد وی 2 نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سترن وی گلد وی 2 در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1400  با رقم 0.010616 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.  درصدی یا 0.000001 دلار سترن وی گلد وی 2 نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سترن وی گلد وی 2 نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سترن وی گلد وی 2 در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 0.001771 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 499.47 درصدی یا 0.008846 دلار سترن وی گلد وی 2 نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سترن وی گلد وی 2 نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سترن وی گلد وی 2 در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 25 مرداد 1400  با رقم 0.006569 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 61.61 درصدی یا 0.004048 دلار سترن وی گلد وی 2 نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت سترن وی گلد وی 2 نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سترن وی گلد وی 2 در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 12 فروردین 1400  با رقم 0.034322 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 69.06 درصدی یا 0.023705 دلار سترن وی گلد وی 2 نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت سترن وی گلد وی 2 تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سترن وی گلد وی 2 برابر است با 0.059366 دلار که در تاریخ شنبه 4 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سترن وی گلد وی 2 چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سترن وی گلد وی 2 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.009418 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید سترن وی گلد وی 2 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به سترن وی گلد وی 2 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0. درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سترن وی گلد وی 2 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به سترن وی گلد وی 2، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 499.47 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سترن وی گلد وی 2 چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 25 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به سترن وی گلد وی 2 تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  61.61 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سترن وی گلد وی 2 چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 12 فروردین 1400 بخشی از سرمایه خود را به سترن وی گلد وی 2، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 69.06 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سترن وی گلد وی 2 نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سترن وی گلد وی 2، 0. درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سترن وی گلد وی 2 نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سترن وی گلد وی 2، 0. درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سترن وی گلد وی 2 نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سترن وی گلد وی 2،  0. درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سترن وی گلد وی 2 نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 27.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سترن وی گلد وی 2،  0. درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سترن وی گلد وی 2 نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سترن وی گلد وی 2،  0. درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سترن وی گلد وی 2 نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سترن وی گلد وی 2،  0. درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سترن وی گلد وی 2 نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 40.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سترن وی گلد وی 2،  0. درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات سترن وی گلد وی 2

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین