سالت / SALT

SALT
نرخ فعلی:: 0.279809 1.19
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.279809 1.19
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.279809 1.19
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۲:۲۹:۴۹

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.279809
قیمت ریالی 66,400
بالاترین قیمت روز 0.422295
پایین ترین قیمت روز 0.269689
بیشترین مقدار نوسان روز 0.14
درصد بیشترین نوسان روز 0.01%
نرخ بازگشایی بازار 0.276511
زمان ثبت آخرین نرخ ۱۲:۲۹:۴۹
نرخ روز گذشته 0.276511
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 1.19%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0033
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
8,815,349 ریال
سکه
9,304,886 ریال
دلار
9,102,689 ریال
یورو
9,284,217 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0987 54.5283% 1400/02/19
یک ماه 0.0528 23.2639% 1399/09/22
شش ماه 0.1081 62.9639% 1399/08/28
یک سال 0.2000 250.6378% 1399/02/29
سه سال 2.4781 89.8543% 1397/02/28
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.30
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.31
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.29
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.26
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.22
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.17
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.13

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.35
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.32
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.28
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.25
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.19
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.14
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.11

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.07 0.17 0.08 0.04 -
حمایت 2 (S2) 0.17 0.22 0.10 0.15 -
حمایت 1 (S1) 0.22 0.26 0.11 0.20 0.27
نقطه پیوت (PP) 0.32 0.32 0.32 0.31 0.34
مقاومت 1 (R1) 0.37 0.38 0.44 0.35 0.42
مقاومت 2 (R2) 0.47 0.41 0.45 0.46 -
مقاومت 3 (R3) 0.53 0.47 0.47 0.50 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/27 0.3115 0.2659 0.4755 0.2826 10.75% 0.0304
1400/02/26 0.3346 0.3121 0.5101 0.3130 72.87% 0.1319
1400/02/22 0.1811 0.1811 0.8329 0.1811 347.96% 0.6301
1400/02/21 0.7927 0.1811 0.8111 0.8111 347.96% 0.6301
1400/02/19 2.2619 0.1811 2.2987 0.1811 - 0
1400/02/18 0.7997 0.1811 2.2619 0.1811 - 0
1400/02/17 0.1811 0.1811 0.1811 0.1811 297.24% 0.5382
1400/02/16 0.6880 0.1811 0.7193 0.7193 297.24% 0.5382
1400/02/15 0.1811 0.1811 0.1811 0.1811 25.36% 0.0459
1399/09/22 0.2267 0.2084 0.2430 0.2270 0.13% 0.0003
1399/09/21 0.2316 0.2124 0.2366 0.2267 1.81% 0.0041
1399/09/20 0.2105 0.2105 0.2308 0.2308 0.35% 0.0008
1399/09/19 0.2291 0.2001 0.2400 0.23 3.52% 0.0081
1399/09/18 0.2459 0.1727 0.2524 0.2381 2.90% 0.0069
1399/09/17 0.2484 0.2437 0.2506 0.2450 1.39% 0.0034
1399/09/16 0.2399 0.2398 0.2548 0.2484 3.59% 0.0086
1399/09/15 0.2326 0.2280 0.2496 0.2398 3.10% 0.0072
1399/09/14 0.2023 0.1924 0.2484 0.2326 6.62% 0.0154
1399/09/13 0.23 0.2299 0.2480 0.2480 7.41% 0.0171
1399/09/11 0.2253 0.2253 0.2309 0.2309 7.28% 0.0168
1399/09/10 0.2316 0.2193 0.2477 0.2477 22.50% 0.0455
1399/09/9 0.1911 0.1898 0.2272 0.2022 5.53% 0.0106
1399/09/8 0.1869 0.1869 0.1916 0.1916 0.90% 0.0017
1399/09/7 0.1819 0.1819 0.1899 0.1899 22.22% 0.0422
1399/09/4 0.2348 0.2321 0.2412 0.2321 22.22% 0.0422
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.279809 12:29:49 - 0.01% 0.0033 1.19%
0.279844 12:23:11 0.1425 50.90% 0.0033 1.21%
0.422295 12:05:47 0.1407 49.97% 0.1458 52.72%
0.281588 11:45:01 0.0001 0.04% 0.0051 1.84%
0.281713 11:42:04 0.009 3.29% 0.0052 1.88%
0.272752 11:25:36 - 0.01% 0.0038 1.38%
0.272721 11:23:01 0.0024 0.88% 0.0038 1.39%
0.275118 11:04:29 0.0004 0.15% 0.0014 0.51%
0.274695 10:42:18 0.0011 0.41% 0.0018 0.66%
0.273568 10:22:45 0.004 1.45% 0.0029 1.08%
0.277543 10:03:47 0.0014 0.52% 0.001 0.37%
0.276112 09:42:11 0.0008 0.29% 0.0004 0.14%
0.276923 09:22:14 0.0004 0.14% 0.0004 0.15%
0.277312 09:04:08 0.0008 0.28% 0.0008 0.29%
0.276542 08:59:00 0.0009 0.32% - 0.01%
0.277421 08:47:51 0.0002 0.06% 0.0009 0.33%
0.277267 08:41:03 0.0008 0.29% 0.0008 0.27%
0.276479 08:31:24 - 0.01% - 0.01%
0.276502 08:21:09 0.0013 0.48% - -
0.275191 08:04:21 0.0001 0.03% 0.0013 0.48%
0.275105 08:02:16 0.0008 0.30% 0.0014 0.51%
0.274281 07:45:00 - - 0.0022 0.81%
0.274283 07:41:09 0.0006 0.20% 0.0022 0.81%
0.273725 07:24:59 0.001 0.38% 0.0028 1.02%
0.274757 07:21:01 0.004 1.46% 0.0018 0.64%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی