سیف لانچ پد

SafeLaunchpad
نرخ فعلی:: 0.000001 88.84
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000001 88.84

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000001 88.84

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات سیف لانچ پد

در حال حاضر قیمت سیف لانچ پد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر سیف لانچ پد 0.000001 دلار می باشد

قیمت سیف لانچ پد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت سیف لانچ پد روز گذشته برابر با 0.000001 دلار بود

قیمت سیف لانچ پد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت سیف لانچ پد نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

نرخ بازگشایی قیمت سیف لانچ پد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای سیف لانچ پد برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای سیف لانچ پد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000001 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای سیف لانچ پد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000001 دلار

قیمت سیف لانچ پد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سیف لانچ پد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 دلار سیف لانچ پد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت سیف لانچ پد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سیف لانچ پد در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار سیف لانچ پد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت سیف لانچ پد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سیف لانچ پد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 0. دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 144.85 درصدی یا 0.000001 دلار سیف لانچ پد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت سیف لانچ پد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سیف لانچ پد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 0. دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 185.71 درصدی یا 0.000001 دلار سیف لانچ پد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت سیف لانچ پد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر سیف لانچ پد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 25 اردیبهشت 1400  با رقم 0.000005 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 81.68 درصدی یا 0.000004 دلار سیف لانچ پد نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت سیف لانچ پد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای سیف لانچ پد برابر است با 0.000005 دلار که در تاریخ شنبه 25 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در سیف لانچ پد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به سیف لانچ پد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.341537 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید سیف لانچ پد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به سیف لانچ پد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در سیف لانچ پد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به سیف لانچ پد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 144.85 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در سیف لانچ پد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به سیف لانچ پد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  185.71 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در سیف لانچ پد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 25 اردیبهشت 1400 بخشی از سرمایه خود را به سیف لانچ پد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 81.68 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیف لانچ پد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.41  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیف لانچ پد، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیف لانچ پد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیف لانچ پد، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیف لانچ پد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.55 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیف لانچ پد،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیف لانچ پد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیف لانچ پد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیف لانچ پد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیف لانچ پد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیف لانچ پد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیف لانچ پد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در سیف لانچ پد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت سیف لانچ پد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات سیف لانچ پد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین