اس 4 اف ای

S4FE
نرخ فعلی:: 0.007434 2.35
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.007434 2.35
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.007434 2.35
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

اس 4 اف ای در روز جاری

۱۳:۲۹:۳۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.007434 13:29:34 - 0.13% 0.0002 2.35% 0.0002 2.81% 0.0013 -
0.007444 13:24:01 - 0.46% 0.0002 2.49% 0.0002 2.95% 0.0013 -
0.007410 13:12:16 - 0.26% 0.0001 2.02% 0.0002 2.48% 0.0013 -
0.007391 13:08:57 - 0.66% 0.0001 1.76% 0.0002 2.21% 0.0013 -
0.007440 12:53:51 - 0.03% 0.0002 2.44% 0.0002 2.89% 0.0013 -
0.007442 12:50:58 - 0.42% 0.0002 2.46% 0.0002 2.92% 0.0013 -
0.007473 12:36:59 - 0.32% 0.0002 2.89% 0.0002 3.35% 0.0013 -
0.007449 12:29:58 - 0.13% 0.0002 2.56% 0.0002 3.01% 0.0013 -
0.007459 12:24:24 - 0.01% 0.0002 2.70% 0.0002 3.15% 0.0013 -
0.007458 12:11:59 - 0.15% 0.0002 2.68% 0.0002 3.14% 0.0013 -
0.007469 12:09:43 - 0.52% 0.0002 2.84% 0.0002 3.29% 0.0013 -
0.007430 11:53:29 - 0.23% 0.0002 2.30% 0.0002 2.75% 0.0013 -
0.007413 11:50:53 0.0002 3.24% 0.0002 2.07% 0.0002 2.52% 0.0013 -
0.007653 11:38:59 - 0.33% 0.0004 5.37% 0.0004 5.84% 0.0011 -
0.007678 11:29:36 - 0.23% 0.0004 5.71% 0.0004 6.18% 0.001 -
0.007696 11:24:14 0.0001 0.96% 0.0004 5.96% 0.0005 6.43% 0.001 -
0.007770 11:12:25 - 0.08% 0.0005 6.98% 0.0005 7.45% 0.001 -
0.007776 11:09:52 - 0.58% 0.0005 7.06% 0.0005 7.54% 0.001 -
0.007821 10:53:19 - 0.03% 0.0006 7.68% 0.0006 8.16% 0.0009 -
0.007823 10:50:53 - 0.08% 0.0006 7.71% 0.0006 8.19% 0.0009 -
0.007829 10:36:20 - 0.08% 0.0006 7.79% 0.0006 8.27% 0.0009 -
0.007835 10:23:45 - 0.34% 0.0006 7.88% 0.0006 8.35% 0.0009 -
0.007862 10:11:46 - 0.14% 0.0006 8.25% 0.0006 8.73% 0.0009 -
0.007851 10:08:49 - 0.27% 0.0006 8.10% 0.0006 8.57% 0.0009 -
0.007872 09:52:58 - 0.11% 0.0006 8.38% 0.0006 8.86% 0.0009 -
0.007881 09:49:59 - 0.05% 0.0006 8.51% 0.0007 8.99% 0.0008 -
0.007885 09:35:34 - 0.08% 0.0006 8.56% 0.0007 9.04% 0.0008 -
0.007879 09:29:30 - 0.05% 0.0006 8.48% 0.0006 8.96% 0.0008 -
0.007875 09:23:25 - 0.09% 0.0006 8.43% 0.0006 8.91% 0.0009 -
0.007882 09:11:39 - 0.18% 0.0006 8.52% 0.0007 9% 0.0008 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی