روکو فایننس

ROCO FINANCE
نرخ فعلی:: 0.528549 8.49
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.528549 8.49

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.528549 8.49

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روکو فایننس

در حال حاضر قیمت روکو فایننس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روکو فایننس 0.528549 دلار می باشد

قیمت روکو فایننس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روکو فایننس روز گذشته برابر با 0.573435 دلار بود

قیمت روکو فایننس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روکو فایننس نسبت به روز گذشته 0.0449 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت روکو فایننس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روکو فایننس برابر با 0.528549 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روکو فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.528549 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روکو فایننس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.528549 دلار

قیمت روکو فایننس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روکو فایننس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 بهمن 1400  با رقم 0.829858 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 36.3 درصدی یا 0.301309 دلار روکو فایننس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روکو فایننس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روکو فایننس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 2.26 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 76.61  درصدی یا 1.731451 دلار روکو فایننس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روکو فایننس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روکو فایننس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 3.857209 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 86.29 درصدی یا 3.32866 دلار روکو فایننس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روکو فایننس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روکو فایننس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 0.81857 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.43 درصدی یا 0.290021 دلار روکو فایننس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روکو فایننس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روکو فایننس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 0.81857 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 35.43 درصدی یا 0.290021 دلار روکو فایننس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روکو فایننس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روکو فایننس برابر است با 6.087915 دلار که در تاریخ سه شنبه 4 آبان 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روکو فایننس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روکو فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 2.279273 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روکو فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به روکو فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 76.61 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روکو فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روکو فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 86.29 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روکو فایننس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به روکو فایننس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  35.43 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روکو فایننس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به روکو فایننس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 35.43 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روکو فایننس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 3.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روکو فایننس، 76.61 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روکو فایننس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روکو فایننس، 76.61 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روکو فایننس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روکو فایننس،  76.61 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روکو فایننس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روکو فایننس،  76.61 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روکو فایننس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 34.11 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روکو فایننس،  76.61 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روکو فایننس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روکو فایننس،  76.61 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روکو فایننس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 48.4 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روکو فایننس،  76.61 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روکو فایننس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین