ریوتز

Rivetz
نرخ فعلی:: 0.008089 3.54
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.008089 3.54

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.008089 3.54

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات ریوتز

در حال حاضر قیمت ریوتز چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر ریوتز 0.008089 دلار می باشد

قیمت ریوتز روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت ریوتز روز گذشته برابر با 0.008375 دلار بود

قیمت ریوتز نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت ریوتز نسبت به روز گذشته 0.0003 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت ریوتز در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای ریوتز برابر با 0.008383 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای ریوتز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0084 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای ریوتز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.008048 دلار

قیمت ریوتز نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریوتز در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 23 دی 1400  با رقم 0.008709 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 7.11 درصدی یا 0.00062 دلار ریوتز نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت ریوتز نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریوتز در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 29 آذر 1400  با رقم 0.008828 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 8.37  درصدی یا 0.000739 دلار ریوتز نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت ریوتز نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریوتز در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 28 مهر 1400  با رقم 0.011324 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 28.57 درصدی یا 0.003235 دلار ریوتز نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت ریوتز نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریوتز در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 29 تیر 1400  با رقم 0.007062 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 14.54 درصدی یا 0.001027 دلار ریوتز نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت ریوتز نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر ریوتز در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 1 بهمن 1399  با رقم 0.017026 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 52.49 درصدی یا 0.008937 دلار ریوتز نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت ریوتز تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای ریوتز برابر است با 3.56915 دلار که در تاریخ یکشنبه 17 دی 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در ریوتز چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به ریوتز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.786266 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید ریوتز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 29 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریوتز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 8.37 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در ریوتز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 28 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریوتز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 28.57 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در ریوتز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 29 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به ریوتز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  14.54 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در ریوتز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 1 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به ریوتز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 52.49 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریوتز نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.16  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریوتز، 8.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریوتز نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریوتز، 8.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریوتز نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریوتز،  8.37 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریوتز نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 11.12 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریوتز،  8.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریوتز نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.09 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریوتز،  8.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریوتز نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 18.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریوتز،  8.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در ریوتز نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.48 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت ریوتز،  8.37 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات ریوتز

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین