ریف توکن

RIF Token
نرخ فعلی:: 0.260725 0.53
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.260725 0.53
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.260725 0.53
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

ریف توکن در روز جاری

۰۱:۳۴:۵۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.260725 01:34:59 0.0002 0.06% 0.0014 0.53% 0.0008 0.31% 0.0097 -
0.260876 01:28:21 0.0004 0.14% 0.0015 0.59% 0.0009 0.36% 0.0095 -
0.261234 01:19:28 - 0.01% 0.0019 0.73% 0.0013 0.50% 0.0092 -
0.261204 01:10:36 0.0002 0.08% 0.0019 0.72% 0.0013 0.49% 0.0092 -
0.260990 01:04:46 0.0002 0.06% 0.0016 0.63% 0.0011 0.41% 0.0094 -
0.261142 00:49:25 0.0004 0.15% 0.0018 0.69% 0.0012 0.47% 0.0092 -
0.260749 00:34:45 0.0004 0.15% 0.0014 0.54% 0.0008 0.32% 0.0096 -
0.260360 00:28:34 0.0004 0.17% 0.001 0.39% 0.0004 0.17% 0.01 -
0.259929 00:19:37 - - 0.0006 0.23% - - 0.0105 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی