رزرو رایت

Reserve Rights
نرخ فعلی:: 0.037628 0.17
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.037628 0.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.037628 0.17
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

رزرو رایت در روز جاری

۰۰:۴۵:۴۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.037628 00:45:45 - 0.02% 0.0001 0.17% 0.0001 0.17% 0.0002 -
0.037620 00:44:54 - 0.01% 0.0001 0.15% 0.0001 0.15% 0.0003 -
0.037617 00:44:41 - 0.06% 0.0001 0.14% 0.0001 0.14% 0.0003 -
0.037594 00:43:58 - 0.03% - 0.08% - 0.08% 0.0003 -
0.037583 00:43:48 - 0.02% - 0.05% - 0.05% 0.0003 -
0.037589 00:42:56 - - - 0.07% - 0.07% 0.0003 -
0.037590 00:42:45 - 0.01% - 0.07% - 0.07% 0.0003 -
0.037595 00:41:52 - 0.07% - 0.08% - 0.08% 0.0003 -
0.037621 00:40:59 - 0.06% 0.0001 0.15% 0.0001 0.15% 0.0003 -
0.037644 00:40:42 - 0.11% 0.0001 0.21% 0.0001 0.21% 0.0002 -
0.037684 00:39:54 - 0.10% 0.0001 0.32% 0.0001 0.32% 0.0002 -
0.037721 00:39:44 - 0.03% 0.0002 0.42% 0.0002 0.42% 0.0002 -
0.037731 00:38:55 - 0.03% 0.0002 0.44% 0.0002 0.44% 0.0001 -
0.037721 00:38:41 0.0002 0.54% 0.0002 0.42% 0.0002 0.42% 0.0002 -
0.037925 00:37:53 - 0.02% 0.0004 0.96% 0.0004 0.96% - -
0.037918 00:37:41 - 0.06% 0.0004 0.94% 0.0004 0.94% - -
0.037897 00:36:56 - - 0.0003 0.89% 0.0003 0.89% - -
0.037896 00:36:41 - 0.04% 0.0003 0.88% 0.0003 0.88% - -
0.037911 00:35:57 - - 0.0003 0.92% 0.0003 0.92% - -
0.037910 00:35:46 - 0.05% 0.0003 0.92% 0.0003 0.92% - -
0.037892 00:34:55 - - 0.0003 0.87% 0.0003 0.87% - -
0.037891 00:34:49 0.0001 0.20% 0.0003 0.87% 0.0003 0.87% - -
0.037968 00:33:58 - 0.01% 0.0004 1.08% 0.0004 1.08% 0.0001 -
0.037970 00:33:47 0.0001 0.25% 0.0004 1.08% 0.0004 1.08% 0.0001 -
0.038065 00:32:55 - - 0.0005 1.33% 0.0005 1.33% 0.0002 -
0.038066 00:32:45 0.0001 0.16% 0.0005 1.34% 0.0005 1.34% 0.0002 -
0.038127 00:31:58 - 0.03% 0.0006 1.50% 0.0006 1.50% 0.0003 -
0.038115 00:31:45 - 0.02% 0.0006 1.47% 0.0006 1.47% 0.0002 -
0.038121 00:30:46 - - 0.0006 1.48% 0.0006 1.48% 0.0002 -
0.038122 00:29:53 - 0.04% 0.0006 1.49% 0.0006 1.49% 0.0002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی