رفلکس

Reflex
نرخ فعلی:: 0.000800 12.25
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000800 12.25

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000800 12.25

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات رفلکس

در حال حاضر قیمت رفلکس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر رفلکس 0.0008 دلار می باشد

قیمت رفلکس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت رفلکس روز گذشته برابر با 0.000898 دلار بود

قیمت رفلکس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت رفلکس نسبت به روز گذشته 0.0001 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت رفلکس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای رفلکس برابر با 0.00062 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای رفلکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00098 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای رفلکس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.00062 دلار

قیمت رفلکس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رفلکس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 28 دی 1400  با رقم 0.001313 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.07 درصدی یا 0.000513 دلار رفلکس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت رفلکس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رفلکس در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 دی 1400  با رقم 0.000945 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 15.34  درصدی یا 0.000145 دلار رفلکس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت رفلکس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رفلکس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 3 آبان 1400  با رقم 0.000705 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.5 درصدی یا 0.000095 دلار رفلکس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت رفلکس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رفلکس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 20 شهریور 1400  با رقم 0.002001 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 60.01 درصدی یا 0.001201 دلار رفلکس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت رفلکس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رفلکس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 20 شهریور 1400  با رقم 0.002001 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 60.01 درصدی یا 0.001201 دلار رفلکس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت رفلکس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای رفلکس برابر است با 0.002597 دلار که در تاریخ سه شنبه 23 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در رفلکس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به رفلکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.101322 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید رفلکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به رفلکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 15.34 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در رفلکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 3 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به رفلکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 13.5 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در رفلکس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 20 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به رفلکس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  60.01 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در رفلکس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 20 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به رفلکس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 60.01 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رفلکس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رفلکس، 15.34 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رفلکس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رفلکس، 15.34 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رفلکس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.32 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رفلکس،  15.34 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رفلکس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 30.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رفلکس،  15.34 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رفلکس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 39.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رفلکس،  15.34 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رفلکس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رفلکس،  15.34 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رفلکس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 52.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رفلکس،  15.34 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات رفلکس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین