RedFOX Labs

RedFOX Labs
نرخ فعلی:: 0.052211 6.3
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.052211 6.3
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.052211 6.3
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۸:۱۰:۵۵

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.052211 18:10:55 0.0001 0.17% 0.0033 6.30% 0.0033 6.25% 0.013 -
0.052124 18:08:45 0.0008 1.48% 0.0034 6.48% 0.0034 6.43% 0.0131 -
0.051364 17:53:33 - 0.01% 0.0041 8.05% 0.0041 8% 0.0138 -
0.051360 17:49:41 0.0002 0.47% 0.0041 8.06% 0.0041 8.01% 0.0138 -
0.051599 17:37:38 - 0.05% 0.0039 7.56% 0.0039 7.51% 0.0136 -
0.051623 17:29:29 0.0001 0.21% 0.0039 7.51% 0.0039 7.46% 0.0136 -
0.051513 17:23:39 0.0001 0.25% 0.004 7.74% 0.004 7.69% 0.0137 -
0.051643 17:11:53 0.0001 0.14% 0.0039 7.47% 0.0038 7.42% 0.0135 -
0.051571 17:08:59 - 0.09% 0.0039 7.62% 0.0039 7.57% 0.0136 -
0.051523 16:53:25 0.0002 0.32% 0.004 7.72% 0.004 7.67% 0.0137 -
0.051361 16:51:00 - 0.04% 0.0041 8.06% 0.0041 8.01% 0.0138 -
0.051379 16:35:59 0.0001 0.13% 0.0041 8.02% 0.0041 7.97% 0.0138 -
0.051313 16:29:44 0.0009 1.66% 0.0042 8.16% 0.0042 8.11% 0.0139 -
0.052163 16:20:55 0.0002 0.44% 0.0033 6.40% 0.0033 6.35% 0.013 -
0.052395 16:10:48 - 0.01% 0.0031 5.93% 0.0031 5.88% 0.0128 -
0.052390 16:08:45 - 0.02% 0.0031 5.94% 0.0031 5.89% 0.0128 -
0.052378 15:53:28 - 0.03% 0.0031 5.96% 0.0031 5.91% 0.0128 -
0.052394 15:51:26 0.0005 1% 0.0031 5.93% 0.0031 5.88% 0.0128 -
0.052916 15:40:46 0.0001 0.13% 0.0026 4.89% 0.0026 4.84% 0.0123 -
0.052986 15:30:40 0.0002 0.43% 0.0025 4.75% 0.0025 4.70% 0.0122 -
0.052759 15:22:49 - 0.04% 0.0027 5.20% 0.0027 5.15% 0.0124 -
0.052779 15:10:53 0.0001 0.13% 0.0027 5.16% 0.0027 5.11% 0.0124 -
0.052845 15:08:47 0.0015 2.84% 0.0027 5.03% 0.0026 4.98% 0.0123 -
0.051386 14:53:31 - 0.05% 0.0041 8.01% 0.0041 7.96% 0.0138 -
0.051414 14:51:14 - 0.09% 0.0041 7.95% 0.0041 7.90% 0.0138 -
0.051459 14:37:57 0.0001 0.11% 0.004 7.85% 0.004 7.80% 0.0137 -
0.051514 14:29:39 - 0.09% 0.004 7.74% 0.004 7.69% 0.0137 -
0.051467 14:23:46 - 0.03% 0.004 7.84% 0.004 7.79% 0.0137 -
0.051483 14:09:51 0.0017 3.32% 0.004 7.80% 0.004 7.75% 0.0137 -
0.053190 13:51:57 - 0.02% 0.0023 4.34% 0.0023 4.30% 0.012 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی