رد کوین / ReddCoin

ReddCoin
نرخ فعلی:: 0.002367 5.25
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.002367 5.25
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.002367 5.25
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۱۸:۴۶:۵۸

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.002367 18:46:58 - 0.08% 0.0001 5.25% 0.0001 6.14% 0.001 -
0.002369 18:41:52 0.0001 4.31% 0.0001 5.34% 0.0001 6.23% 0.0009 -
0.002471 18:28:17 0.0002 9.87% 0.0002 9.87% 0.0002 10.81% 0.0008 -
0.002249 18:23:57 - 0.04% - - - 0.85% 0.0011 -
0.002250 18:07:32 0.0004 15.91% - 0.04% - 0.90% 0.0011 -
0.002608 17:45:31 0.0003 15.19% 0.0004 15.96% 0.0004 16.95% 0.0007 -
0.002264 17:28:17 0.0001 5.61% - 0.67% - 1.52% 0.0011 -
0.002391 17:08:23 - 0.84% 0.0001 6.31% 0.0002 7.22% 0.0009 -
0.002411 16:46:48 0.0001 5.24% 0.0002 7.20% 0.0002 8.12% 0.0009 -
0.002291 16:26:20 0.0001 6.15% - 1.87% 0.0001 2.74% 0.001 -
0.002432 16:08:29 0.0002 8.06% 0.0002 8.14% 0.0002 9.06% 0.0009 -
0.002628 15:44:01 0.0003 14.71% 0.0004 16.85% 0.0004 17.85% 0.0007 -
0.002291 15:24:55 0.0003 12.96% - 1.87% 0.0001 2.74% 0.001 -
0.002588 15:05:25 - 0.35% 0.0003 15.07% 0.0004 16.05% 0.0007 -
0.002597 14:43:38 - 0.42% 0.0003 15.47% 0.0004 16.46% 0.0007 -
0.002608 14:24:59 - 0.04% 0.0004 15.96% 0.0004 16.95% 0.0007 -
0.002609 14:09:31 0.0003 13.14% 0.0004 16.01% 0.0004 17% 0.0007 -
0.002306 13:48:28 0.0002 10.15% 0.0001 2.53% 0.0001 3.41% 0.001 -
0.002540 13:44:46 0.0002 6.81% 0.0003 12.94% 0.0003 13.90% 0.0008 -
0.002378 13:24:56 0.0002 7.11% 0.0001 5.74% 0.0001 6.64% 0.0009 -
0.002547 13:07:58 - 0.55% 0.0003 13.25% 0.0003 14.22% 0.0008 -
0.002533 12:44:30 - 0.28% 0.0003 12.63% 0.0003 13.59% 0.0008 -
0.002540 12:24:46 0.0002 10.53% 0.0003 12.94% 0.0003 13.90% 0.0008 -
0.002298 12:10:46 0.0001 2.83% - 2.18% 0.0001 3.05% 0.001 -
0.002363 11:44:53 0.0001 3.10% 0.0001 5.07% 0.0001 5.96% 0.001 -
0.002292 11:25:28 0.0003 13.35% - 1.91% 0.0001 2.78% 0.001 -
0.002598 11:06:15 0.0001 2.53% 0.0003 15.52% 0.0004 16.50% 0.0007 -
0.002534 10:45:31 0.0002 9.41% 0.0003 12.67% 0.0003 13.63% 0.0008 -
0.002316 10:23:57 0.0002 10.75% 0.0001 2.98% 0.0001 3.86% 0.001 -
0.002565 10:05:44 - 0.27% 0.0003 14.05% 0.0003 15.02% 0.0008 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی