رد دی کوین

ReddCoin
نرخ فعلی:: 0.002016 12.25
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.002016 12.25

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.002016 12.25

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

رد دی کوین در روز جاری

۰۶:۳۶:۰۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.002016 06:36:05 - 0.05% 0.0002 12.25% 0.0002 12.35% 0.0002 -
0.002017 06:30:57 - 0.20% 0.0002 12.20% 0.0002 12.30% 0.0002 -
0.002021 06:20:48 - 0.05% 0.0002 11.97% 0.0002 12.07% 0.0002 -
0.002020 06:15:57 - 0.10% 0.0002 12.03% 0.0002 12.13% 0.0002 -
0.002018 06:10:54 0.0003 17.05% 0.0002 12.14% 0.0002 12.24% 0.0002 -
0.001724 05:55:45 - 0.88% 0.0005 31.26% 0.0005 31.38% 0.0005 -
0.001709 05:50:50 - 0.12% 0.0006 32.42% 0.0006 32.53% 0.0005 -
0.001711 05:46:01 0.0003 17.65% 0.0006 32.26% 0.0006 32.38% 0.0005 -
0.002013 05:26:03 - 0.05% 0.0003 12.42% 0.0003 12.52% 0.0002 -
0.002014 05:23:18 - 0.30% 0.0002 12.36% 0.0003 12.46% 0.0002 -
0.002008 05:15:57 - 0.05% 0.0003 12.70% 0.0003 12.80% 0.0002 -
0.002009 04:58:27 0.0003 16.19% 0.0003 12.64% 0.0003 12.74% 0.0002 -
0.001729 04:51:42 - 0.58% 0.0005 30.88% 0.0005 31% 0.0005 -
0.001739 04:48:16 0.0003 16.16% 0.0005 30.13% 0.0005 30.25% 0.0005 -
0.002020 04:40:58 - 0.20% 0.0002 12.03% 0.0002 12.13% 0.0002 -
0.002024 04:36:00 - 1.25% 0.0002 11.81% 0.0002 11.91% 0.0002 -
0.001999 04:25:57 - 1% 0.0003 13.21% 0.0003 13.31% 0.0002 -
0.002019 04:16:04 - 0.55% 0.0002 12.09% 0.0002 12.18% 0.0002 -
0.002008 04:11:25 - 0.35% 0.0003 12.70% 0.0003 12.80% 0.0002 -
0.002015 04:11:25 - 1.15% 0.0002 12.31% 0.0003 12.41% 0.0002 -
0.001992 03:59:31 - 0.50% 0.0003 13.60% 0.0003 13.70% 0.0003 -
0.002002 03:40:59 - 0.15% 0.0003 13.04% 0.0003 13.14% 0.0002 -
0.002005 03:36:30 - 0.05% 0.0003 12.87% 0.0003 12.97% 0.0002 -
0.002006 03:31:24 - 0.15% 0.0003 12.81% 0.0003 12.91% 0.0002 -
0.002003 03:25:56 - 0.25% 0.0003 12.98% 0.0003 13.08% 0.0002 -
0.001998 03:23:59 - 0.05% 0.0003 13.26% 0.0003 13.36% 0.0002 -
0.001999 03:15:36 - 0.15% 0.0003 13.21% 0.0003 13.31% 0.0002 -
0.001996 03:06:07 - 0.65% 0.0003 13.38% 0.0003 13.48% 0.0002 -
0.002009 03:01:49 - 0.35% 0.0003 12.64% 0.0003 12.74% 0.0002 -
0.002002 02:51:13 - 0.05% 0.0003 13.04% 0.0003 13.14% 0.0002 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی