آر چین

RChain
نرخ فعلی:: 0.116140 4.69
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.116140 4.69
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.116140 4.69
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

آر چین در روز جاری

۱۴:۱۱:۴۷
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.116140 14:11:47 0.0003 0.28% 0.0052 4.69% 0.0052 4.69% 0.016 -
0.116463 14:09:15 0.0002 0.18% 0.0055 4.98% 0.0055 4.98% 0.0156 -
0.116256 13:50:42 0.0009 0.77% 0.0053 4.80% 0.0053 4.80% 0.0158 -
0.117155 13:35:54 0.0002 0.17% 0.0062 5.61% 0.0062 5.61% 0.0149 -
0.116954 13:29:17 0.0001 0.09% 0.006 5.42% 0.006 5.42% 0.0151 -
0.117064 13:23:31 - 0.01% 0.0061 5.52% 0.0061 5.52% 0.015 -
0.117055 13:11:32 0.0006 0.49% 0.0061 5.52% 0.0061 5.52% 0.015 -
0.117634 13:08:29 0.0003 0.25% 0.0067 6.04% 0.0067 6.04% 0.0145 -
0.117337 12:49:59 0.0004 0.35% 0.0064 5.77% 0.0064 5.77% 0.0148 -
0.116925 12:35:30 0.0001 0.07% 0.006 5.40% 0.006 5.40% 0.0152 -
0.117010 12:29:21 0.0005 0.42% 0.0061 5.48% 0.0061 5.48% 0.0151 -
0.117497 12:23:32 0.0003 0.24% 0.0066 5.91% 0.0066 5.91% 0.0146 -
0.117782 12:11:48 - 0.02% 0.0068 6.17% 0.0068 6.17% 0.0143 -
0.117804 12:08:56 - 0.02% 0.0069 6.19% 0.0069 6.19% 0.0143 -
0.117785 11:50:20 0.0002 0.14% 0.0068 6.17% 0.0068 6.17% 0.0143 -
0.117619 11:35:44 - 0.01% 0.0067 6.02% 0.0067 6.02% 0.0145 -
0.117628 11:29:30 0.0003 0.29% 0.0067 6.03% 0.0067 6.03% 0.0145 -
0.117974 11:23:29 0.0026 2.25% 0.007 6.34% 0.007 6.34% 0.0141 -
0.115383 11:11:34 0.0003 0.27% 0.0044 4.01% 0.0044 4.01% 0.0167 -
0.115067 11:08:41 0.0008 0.70% 0.0041 3.72% 0.0041 3.72% 0.017 -
0.114271 10:50:01 0.0002 0.21% 0.0033 3.01% 0.0033 3.01% 0.0178 -
0.114512 10:38:10 0.0003 0.23% 0.0036 3.22% 0.0036 3.22% 0.0176 -
0.114246 10:29:20 0.0002 0.20% 0.0033 2.98% 0.0033 2.98% 0.0179 -
0.114470 10:23:30 0.0004 0.31% 0.0035 3.19% 0.0035 3.19% 0.0176 -
0.114116 10:11:35 0.0001 0.05% 0.0032 2.87% 0.0032 2.87% 0.018 -
0.114064 10:08:47 0.0001 0.08% 0.0031 2.82% 0.0031 2.82% 0.018 -
0.113968 09:49:54 0.0002 0.16% 0.003 2.73% 0.003 2.73% 0.0181 -
0.114150 09:35:07 0.0003 0.30% 0.0032 2.90% 0.0032 2.90% 0.0179 -
0.114498 09:29:04 0.0003 0.25% 0.0036 3.21% 0.0036 3.21% 0.0176 -
0.114216 09:23:13 0.0003 0.22% 0.0033 2.96% 0.0033 2.96% 0.0179 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی