راون کوین کلاسیک

Ravencoin Classic
نرخ فعلی:: 0.000115 6.48
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000115 6.48

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000115 6.48

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات راون کوین کلاسیک

در حال حاضر قیمت راون کوین کلاسیک چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر راون کوین کلاسیک 0.000115 دلار می باشد

قیمت راون کوین کلاسیک روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت راون کوین کلاسیک روز گذشته برابر با 0.00011 دلار بود

قیمت راون کوین کلاسیک نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت راون کوین کلاسیک نسبت به روز گذشته 0 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت راون کوین کلاسیک در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای راون کوین کلاسیک برابر با 0.000109 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای راون کوین کلاسیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000116 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای راون کوین کلاسیک به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000109 دلار

قیمت راون کوین کلاسیک نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راون کوین کلاسیک در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 20 دی 1400  با رقم 0.000118 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.54 درصدی یا 0.000003 دلار راون کوین کلاسیک نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت راون کوین کلاسیک نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راون کوین کلاسیک در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 26 آذر 1400  با رقم 0.000138 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 16.66  درصدی یا 0.000023 دلار راون کوین کلاسیک نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت راون کوین کلاسیک نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راون کوین کلاسیک در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 25 مهر 1400  با رقم 0.000199 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 42.1 درصدی یا 0.000084 دلار راون کوین کلاسیک نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت راون کوین کلاسیک نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راون کوین کلاسیک در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 26 تیر 1400  با رقم 0.000336 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 65.73 درصدی یا 0.000221 دلار راون کوین کلاسیک نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت راون کوین کلاسیک نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر راون کوین کلاسیک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 دی 1399  با رقم 0.000191 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.92 درصدی یا 0.000076 دلار راون کوین کلاسیک نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت راون کوین کلاسیک تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای راون کوین کلاسیک برابر است با 0.002196 دلار که در تاریخ سه شنبه 17 فروردین 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در راون کوین کلاسیک چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به راون کوین کلاسیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.900901 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید راون کوین کلاسیک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 26 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به راون کوین کلاسیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 16.66 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در راون کوین کلاسیک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 25 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به راون کوین کلاسیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 42.1 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در راون کوین کلاسیک چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 26 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به راون کوین کلاسیک تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  65.73 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در راون کوین کلاسیک چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به راون کوین کلاسیک، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 39.92 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راون کوین کلاسیک نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.71  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راون کوین کلاسیک، 16.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راون کوین کلاسیک نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.14 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راون کوین کلاسیک، 16.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راون کوین کلاسیک نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راون کوین کلاسیک،  16.66 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راون کوین کلاسیک نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 7.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راون کوین کلاسیک،  16.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راون کوین کلاسیک نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 14.39 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راون کوین کلاسیک،  16.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راون کوین کلاسیک نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 3.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راون کوین کلاسیک،  16.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در راون کوین کلاسیک نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت راون کوین کلاسیک،  16.66 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات راون کوین کلاسیک

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین