رالی

Rally
نرخ فعلی:: 0.576955 0.42
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.576955 0.42
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.576955 0.42
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

رالی در روز جاری

۱۹:۱۸:۳۰
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.576955 19:18:30 0.0003 0.04% 0.0024 0.42% 0.0024 0.41% 0.0555 0.423
0.576704 19:17:55 0.0005 0.09% 0.0027 0.46% 0.0026 0.46% 0.0558 0.4233
0.576189 19:17:28 0.0002 0.04% 0.0032 0.55% 0.0031 0.55% 0.0563 0.4238
0.576410 19:16:57 0.0006 0.10% 0.003 0.51% 0.0029 0.51% 0.0561 0.4236
0.576960 19:16:13 0.0002 0.04% 0.0024 0.42% 0.0024 0.41% 0.0555 0.423
0.576727 19:15:01 0.0008 0.14% 0.0026 0.46% 0.0026 0.45% 0.0558 0.4233
0.575906 19:14:31 0.0029 0.50% 0.0035 0.60% 0.0034 0.60% 0.0566 0.4241
0.573056 19:14:19 0.0001 0.02% 0.0063 1.10% 0.0063 1.10% 0.0594 0.4269
0.572935 19:13:05 - 0.01% 0.0064 1.12% 0.0064 1.12% 0.0596 0.4271
0.572904 19:11:46 0.0007 0.13% 0.0065 1.13% 0.0064 1.12% 0.0596 0.4271
0.573623 19:10:57 - - 0.0057 1% 0.0057 1% 0.0589 0.4264
0.573624 19:10:50 - - 0.0057 1% 0.0057 1% 0.0589 0.4264
0.573619 19:09:50 0.0003 0.05% 0.0057 1% 0.0057 1% 0.0589 0.4264
0.573916 19:08:46 0.0003 0.06% 0.0054 0.95% 0.0054 0.94% 0.0586 0.4261
0.574251 19:08:19 - - 0.0051 0.89% 0.0051 0.89% 0.0582 0.4257
0.574275 19:07:02 0.0003 0.05% 0.0051 0.89% 0.0051 0.88% 0.0582 0.4257
0.573994 19:06:00 0.0001 0.01% 0.0054 0.94% 0.0053 0.93% 0.0585 0.426
0.574051 19:04:59 - - 0.0053 0.93% 0.0053 0.92% 0.0584 0.4259
0.574050 19:04:50 - - 0.0053 0.93% 0.0053 0.92% 0.0584 0.426
0.574027 19:03:58 0.0003 0.06% 0.0053 0.93% 0.0053 0.92% 0.0585 0.426
0.574361 19:03:20 - - 0.005 0.87% 0.005 0.87% 0.0581 0.4256
0.574358 19:02:59 0.0003 0.05% 0.005 0.87% 0.005 0.87% 0.0581 0.4256
0.574050 19:02:28 0.0003 0.06% 0.0053 0.93% 0.0053 0.92% 0.0584 0.426
0.574367 19:01:01 0.0001 0.01% 0.005 0.87% 0.005 0.86% 0.0581 0.4256
0.574287 18:59:58 - - 0.0051 0.88% 0.005 0.88% 0.0582 0.4257
0.574285 18:59:46 - - 0.0051 0.88% 0.0051 0.88% 0.0582 0.4257
0.574293 18:58:58 0.0004 0.06% 0.0051 0.88% 0.005 0.88% 0.0582 0.4257
0.574647 18:58:30 - - 0.0047 0.82% 0.0047 0.82% 0.0578 0.4254
0.574640 18:57:57 0.0003 0.05% 0.0047 0.82% 0.0047 0.82% 0.0579 0.4254
0.574925 18:57:00 0.001 0.17% 0.0044 0.77% 0.0044 0.77% 0.0576 0.4251
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی