کوییک ایکس پروتکل

QuickX Protocol
نرخ فعلی:: 0.010072 1.18
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.010072 1.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.010072 1.18

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

کوییک ایکس پروتکل در روز جاری

۱۴:۴۹:۴۴
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.010072 14:49:44 - 0.12% 0.0001 1.18% 0.0001 0.96% 0.0027 -
0.010084 14:39:52 0.0003 3.20% 0.0001 1.30% 0.0001 0.84% 0.0027 -
0.009771 13:48:57 - 0.19% 0.0002 1.88% 0.0004 4.07% 0.003 -
0.009752 13:28:36 - 0.50% 0.0002 2.08% 0.0004 4.28% 0.0031 -
0.009703 13:09:42 - 0.36% 0.0003 2.60% 0.0005 4.80% 0.0031 -
0.009738 12:20:56 - 0.05% 0.0002 2.23% 0.0004 4.43% 0.0031 -
0.009733 12:13:39 - 0.04% 0.0002 2.28% 0.0004 4.48% 0.0031 -
0.009737 12:10:38 0.0003 2.66% 0.0002 2.24% 0.0004 4.44% 0.0031 -
0.009996 10:40:01 0.0003 2.83% - 0.41% 0.0002 1.73% 0.0028 -
0.009721 10:28:54 0.0001 1.03% 0.0002 2.41% 0.0004 4.61% 0.0031 -
0.009821 09:18:27 0.0002 1.85% 0.0001 1.36% 0.0003 3.54% 0.003 -
0.010003 08:48:41 0.0001 0.53% - 0.48% 0.0002 1.66% 0.0028 -
0.010056 08:23:42 0.0002 2.50% 0.0001 1.01% 0.0001 1.12% 0.0028 -
0.009811 07:53:52 - 0.40% 0.0001 1.47% 0.0004 3.65% 0.003 -
0.009772 07:39:54 - 0.10% 0.0002 1.87% 0.0004 4.06% 0.003 -
0.009762 07:23:39 0.0003 3.08% 0.0002 1.98% 0.0004 4.17% 0.0031 -
0.010063 06:48:54 - 0.01% 0.0001 1.08% 0.0001 1.05% 0.0028 -
0.010062 05:33:57 0.0001 0.52% 0.0001 1.07% 0.0001 1.06% 0.0028 -
0.010114 04:28:18 - 0.23% 0.0002 1.60% 0.0001 0.54% 0.0027 -
0.010137 04:09:31 0.0002 2.24% 0.0002 1.83% - 0.32% 0.0027 -
0.009915 03:18:58 0.0002 1.65% - 0.40% 0.0003 2.56% 0.0029 -
0.010079 03:10:00 0.0001 0.60% 0.0001 1.25% 0.0001 0.89% 0.0027 -
0.010019 02:49:49 0.0001 1.46% 0.0001 0.64% 0.0001 1.50% 0.0028 -
0.010165 02:24:45 0.0002 2.21% 0.0002 2.11% - 0.04% 0.0027 -
0.009945 02:17:02 0.0003 2.67% - 0.10% 0.0002 2.25% 0.0029 -
0.010211 02:10:58 - 0.14% 0.0003 2.57% - 0.41% 0.0026 -
0.010225 01:34:57 - 0.13% 0.0003 2.71% 0.0001 0.55% 0.0026 -
0.010212 01:28:19 0.0001 0.59% 0.0003 2.58% - 0.42% 0.0026 -
0.010152 01:18:30 0.0001 0.60% 0.0002 1.98% - 0.17% 0.0027 -
0.010213 00:48:37 - 0.43% 0.0003 2.59% - 0.43% 0.0026 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی