کوئیب کوین

Quebecoin
نرخ فعلی:: 0.001256 0.08
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.001256 0.08

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.001256 0.08

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات کوئیب کوین

در حال حاضر قیمت کوئیب کوین چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر کوئیب کوین 0.001256 دلار می باشد

قیمت کوئیب کوین روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت کوئیب کوین روز گذشته برابر با 0.001258 دلار بود

قیمت کوئیب کوین نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت کوئیب کوین نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت کوئیب کوین در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای کوئیب کوین برابر با 0.001251 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای کوئیب کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001258 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای کوئیب کوین به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.001251 دلار

قیمت کوئیب کوین نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوئیب کوین در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 24 دی 1400  با رقم 0.001294 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 2.93 درصدی یا 0.000038 دلار کوئیب کوین نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت کوئیب کوین نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوئیب کوین در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 آذر 1400  با رقم 0.002439 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 48.5  درصدی یا 0.001183 دلار کوئیب کوین نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت کوئیب کوین نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوئیب کوین در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 29 مهر 1400  با رقم 0.0033 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 61.93 درصدی یا 0.002044 دلار کوئیب کوین نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت کوئیب کوین نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوئیب کوین در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 30 تیر 1400  با رقم 0.001491 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 15.73 درصدی یا 0.000235 دلار کوئیب کوین نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت کوئیب کوین نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر کوئیب کوین در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 بهمن 1399  با رقم 0.001067 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 17.75 درصدی یا 0.000189 دلار کوئیب کوین نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت کوئیب کوین تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای کوئیب کوین برابر است با 0.142147 دلار که در تاریخ پنجشنبه 4 اردیبهشت 1393  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در کوئیب کوین چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به کوئیب کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.559552 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید کوئیب کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوئیب کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 48.5 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در کوئیب کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 29 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوئیب کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 61.93 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در کوئیب کوین چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 30 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به کوئیب کوین تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  15.73 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در کوئیب کوین چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به کوئیب کوین، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 17.75 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوئیب کوین نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.79  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوئیب کوین، 48.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوئیب کوین نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوئیب کوین، 48.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوئیب کوین نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.64 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوئیب کوین،  48.5 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوئیب کوین نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 13.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوئیب کوین،  48.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوئیب کوین نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 22.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوئیب کوین،  48.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوئیب کوین نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 15.62 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوئیب کوین،  48.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در کوئیب کوین نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت کوئیب کوین،  48.5 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات کوئیب کوین

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین