کیوتوم

Qtum
نرخ فعلی:: 9.73 6.17
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 9.73 6.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.73 6.17
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۵:۴۸:۴۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
کیوتوم 0.21 2.77 3.21 1.7686 7.3235 6.1608

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.27 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.05%

نقشه پراکنش جغرافیایی کیوتوم

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی