کیوتوم

Qtum
نرخ فعلی:: 10.52 30.42
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 10.52 30.42

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 10.52 30.42

واحد پولی : دلار

کشور : جهانی

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

کیوتوم در بازارهای جهانی

صرافی جفت ارزی قیمت (دلار) قیمت حجم سرمایه در گردش عرضه تقاضا زمان
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
QTUM / BTC
$ 16.83 0.00028628 BTC 186.88 K (0.02%) 22.63 K (0.1%)
12.895 K
9.733 K
09 آذر 1400 - 19:10
 آپ بیت
آپ بیت
upbit
QTUM / KRW
$ 17.46 20790.00 KRW 185.62 M (18.04%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:10
ال بانک
ال بانک
lbank
QTUM / USDT
$ 16.84 16.83 USDT 269.55 K (0.06%) 12.68 M (61.02%)
6.356 M
6.324 M
09 آذر 1400 - 19:10
ام ای ایکس سی
ام ای ایکس سی
mexc-global
QTUM / USDT
$ 15.53 15.48 USDT 76.09 K (0.13%) 167.32 K (0.12%)
65.873 K
101.443 K
10 آذر 1400 - 03:41
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
QTUM / USDT
$ 10.52 10.43 USDT 40.12 M (0.29%) 221.55 K (0.3%)
107.413 K
114.137 K
13 آذر 1400 - 16:42
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
QTUM / BTC
$ 10.48 0.00022160 BTC 7.64 M (0.05%) 176.31 K (0.24%)
93.320 K
82.985 K
13 آذر 1400 - 16:42
اوکی اکس
اوکی اکس
okex
QTUM / ETH
$ 10.50 0.00267000 ETH 497.71 K (0%) 46.40 K (0.06%)
23.783 K
22.617 K
13 آذر 1400 - 16:42
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
QTUM / ETH
$ 10.57 0.00268000 ETH 12.12 K (0.08%) 28.69 K (0.42%)
14.921 K
13.769 K
13 آذر 1400 - 16:25
اکس ریتس
اکس ریتس
exrates
QTUM / BTC
$ 10.59 0.00022330 BTC 18.74 K (0.12%) 23.11 K (0.34%)
11.264 K
11.847 K
13 آذر 1400 - 16:25
اکسمو
اکسمو
exmo
QTUM / USDT
$ 11.24 11.24 USDT 327.63 K (0.2%) 11.33 K (0.15%)
7.968 K
3.360 K
13 آذر 1400 - 16:25
اکسمو
اکسمو
exmo
QTUM / ETH
$ 10.46 0.00265010 ETH 82.36 K (0.05%) 214.30 (0%)
214.303
-
13 آذر 1400 - 16:25
اکسمو
اکسمو
exmo
QTUM / BTC
$ 10.65 0.00022408 BTC 175.66 K (0.11%) 163.79 (0%)
160.329
3.461
13 آذر 1400 - 16:25
ای ای ایکس
ای ای ایکس
aax
QTUM / USDT
$ 14.69 14.68 USDT 17.61 M (6.8%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:27
این دوداکس
این دوداکس
indodax
QTUM / IDR
$ 16.88 242000.00 IDR 94.91 K (0.15%) 13.72 K (0.08%)
6.572 K
7.152 K
09 آذر 1400 - 19:10
بای باکس
بای باکس
bibox
QTUM / ETH
$ 16.79 0.00357729 ETH 540.26 K (0.35%) 0.00 (0%)
-
-
09 آذر 1400 - 19:10
باینانس
باینانس
binance
QTUM / BTC
$ 10.56 0.00022330 BTC 10.02 M (0.02%) 173.19 K (0.04%)
103.432 K
69.762 K
13 آذر 1400 - 16:42
باینانس
باینانس
binance
QTUM / USDT
$ 10.68 10.57 USDT 51.42 M (0.09%) 296.72 K (0.07%)
145.822 K
150.893 K
13 آذر 1400 - 16:42
باینانس
باینانس
binance
QTUM / ETH
$ 10.54 0.00268300 ETH 1.40 M (0%) 84.47 K (0.02%)
30.974 K
53.495 K
13 آذر 1400 - 16:42
باینانس
باینانس
binance
QTUM / BUSD
$ 10.76 10.59 BUSD 3.47 M (0.01%) 147.46 K (0.03%)
54.852 K
92.606 K
13 آذر 1400 - 16:42
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
QTUM / USDT
$ 10.48 10.48 USDT 1.79 M (0.1%) 175.43 K (0.25%)
91.280 K
84.148 K
13 آذر 1400 - 16:42
باینانس یو اس
باینانس یو اس
binance-us
QTUM / USDT
$ 10.56 10.46 USDT 488.84 K (0.03%) 110.14 K (0.16%)
49.691 K
60.450 K
13 آذر 1400 - 16:42
بی اچ ای اکس
بی اچ ای اکس
bhex
QTUM / USDT
$ 14.67 14.60 USDT 1.58 K (2.01%) 3.93 K (1.95%)
802.348
3.126 K
04 آذر 1400 - 03:16
بی اچ ای اکس
بی اچ ای اکس
bhex
QTUM / BTC
$ 18.29 0.00032000 BTC 247.00 (0.32%) 19.75 (0.01%)
-
19.749
04 آذر 1400 - 03:16
بی دابلیو
بی دابلیو
bw
QTUM / USDT
$ 12.83 12.81 USDT 3.61 M (0.13%) 17.49 K (4.24%)
15.590 K
1.899 K
07 آبان 1400 - 13:28
بیت زد
بیت زد
bit-z
QTUM / USDT
$ 12.82 12.80 USDT 2.52 M (4.07%) 34.07 K (0.97%)
-
34.067 K
21 مهر 1400 - 10:28
بیت فارکس
بیت فارکس
bitforex
QTUM / USDT
$ 10.57 10.47 USDT 785.77 K (0.87%) 6.74 K (1.93%)
211.410
6.532 K
13 آذر 1400 - 16:39
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
QTUM / USDT
$ 10.62 10.62 USDT 328.90 K (0.01%) 55.91 K (0.01%)
35.768 K
20.143 K
13 آذر 1400 - 16:42
بیت فینکس
بیت فینکس
bitfinex
QTUM / BTC
$ 10.75 0.00022704 BTC 74.02 K (0%) 8.61 K (0%)
-
8.607 K
13 آذر 1400 - 16:42
بیت مارت
بیت مارت
bitmart
QTUM / USDT
$ 16.81 16.79 USDT 12.22 M (1.62%) 3.90 K (0.02%)
2.873 K
1.031 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیت هامب
بیت هامب
bithumb
QTUM / KRW
$ 11.27 13270.00 KRW 12.65 M (1.35%) 0.00 (0%)
-
-
13 آذر 1400 - 16:25
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
bithumb-global
QTUM / USDT
$ 10.57 10.47 USDT 1.65 M (0.15%) 121.34 (0.01%)
61.428
59.916
13 آذر 1400 - 16:39
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
bithumb-global
QTUM / ETH
$ 10.47 0.00266200 ETH 2.81 M (0.25%) 76.40 (0.01%)
76.400
-
13 آذر 1400 - 16:39
بیت هامب گلوبال
بیت هامب گلوبال
bithumb-global
QTUM / BTC
$ 10.57 0.00022277 BTC 2.23 M (0.2%) 26.21 (0%)
13.164
13.048
13 آذر 1400 - 16:39
بیت ویوو
بیت ویوو
bitvavo
QTUM / EUR
$ 16.72 14.80 EUR 436.89 K (0.13%) 189.62 K (0.69%)
52.500 K
137.119 K
09 آذر 1400 - 19:10
بیترکس
بیترکس
bittrex
QTUM / ETH
$ 10.62 0.00269497 ETH 183.74 K (0.06%) 12.03 K (0.04%)
6.029 K
5.997 K
13 آذر 1400 - 16:28
بیترکس
بیترکس
bittrex
QTUM / BTC
$ 10.63 0.00022415 BTC 294.43 K (0.09%) 37.33 K (0.11%)
24.532 K
12.799 K
13 آذر 1400 - 16:28
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
QTUM / USDT
$ 16.71 16.70 USDT 592.50 K (0.4%) 156.46 K (0.62%)
86.115 K
70.344 K
09 آذر 1400 - 19:27
بیتمکس
بیتمکس
bitmax
QTUM / BTC
$ 16.79 0.00028641 BTC 421.66 K (0.28%) 63.84 K (0.25%)
34.318 K
29.523 K
09 آذر 1400 - 19:27
بیگ وان
بیگ وان
bigone
QTUM / BTC
$ 10.66 0.00022400 BTC 3.25 M (0.3%) 2.84 K (0.02%)
1.426 K
1.409 K
13 آذر 1400 - 16:25
تریداوگر
تریداوگر
tradeogre
QTUM / BTC
$ 11.26 0.00023772 BTC 143.00 (0.01%) 0.00 (0%)
-
-
13 آذر 1400 - 16:39
دراگون ای ایکس
دراگون ای ایکس
dragonex
QTUM / USDT
$ 10.23 10.13 USDT 4.30 M (1.19%) 1.17 K (1.74%)
1.167 K
-
13 آذر 1400 - 16:18
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
QTUM / BUSD
$ 10.70 10.53 BUSD 18.26 K (0.01%) 34.49 K (0.34%)
19.064 K
15.428 K
13 آذر 1400 - 16:28
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
QTUM / ETH
$ 10.55 0.00267800 ETH 23.74 K (0.01%) 4.06 K (0.04%)
2.695 K
1.370 K
13 آذر 1400 - 16:28
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
QTUM / BTC
$ 10.57 0.00022310 BTC 90.31 K (0.05%) 62.79 K (0.62%)
35.433 K
27.359 K
13 آذر 1400 - 16:28
دکس ترید
دکس ترید
dex-trade
QTUM / USDT
$ 10.62 10.53 USDT 341.24 K (0.18%) 305.28 K (3%)
69.164 K
236.116 K
13 آذر 1400 - 16:28
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
QTUM / USDT
$ 10.56 10.46 USDT 10.00 M (0.41%) 402.53 K (0.45%)
315.747 K
86.787 K
13 آذر 1400 - 16:42
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
QTUM / BTC
$ 10.54 0.00022260 BTC 1.88 M (0.08%) 105.57 K (0.12%)
10.721 K
94.848 K
13 آذر 1400 - 16:42
دیجی فینکس
دیجی فینکس
digifinex
QTUM / ETH
$ 10.51 0.00267600 ETH 132.01 K (0.01%) 32.91 K (0.04%)
12.558 K
20.349 K
13 آذر 1400 - 16:42
زد بی
زد بی
zb-com
QTUM / USDT
$ 16.85 16.84 USDT 23.92 M (1.63%) 521.20 K (9.22%)
247.788 K
273.412 K
09 آذر 1400 - 19:10
زد بی
زد بی
zb-com
QTUM / QC
$ 90.58 57.22 QC 1.85 M (OUTLIER) 0.00 (OUTLIER)
-
-
07 مهر 1400 - 04:53
سیرکس24
سیرکس24
crex24
QTUM / BTC
$ 10.91 0.00023000 BTC 375.00 (0.01%) 576.98 (0.24%)
-
576.978
13 آذر 1400 - 16:25
لاتوکن
لاتوکن
latoken
QTUM / ETH
$ 10.59 0.00269100 ETH 6.85 K (0.03%) 29.82 K (0.13%)
25.247 K
4.578 K
13 آذر 1400 - 16:28
لاتوکن
لاتوکن
latoken
QTUM / USDT
$ 10.64 10.54 USDT 245.19 K (0.98%) 8.63 K (0.04%)
4.320 K
4.306 K
13 آذر 1400 - 16:28
لاتوکن
لاتوکن
latoken
QTUM / BTC
$ 10.59 0.00022320 BTC 50.44 K (0.2%) 14.84 K (0.06%)
5.277 K
9.566 K
13 آذر 1400 - 16:28
لایت بیت
لایت بیت
litebit
QTUM / EUR
$ 10.59 9.37 EUR 29.90 K (0.27%) 0.00 (0%)
-
-
13 آذر 1400 - 16:28
لیکوئید
لیکوئید
liquid
QTUM / BTC
$ 9.48 0.00020010 BTC 3.36 K (0%) 107.23 (0%)
107.230
-
13 آذر 1400 - 16:28
هات بیت
هات بیت
hotbit
QTUM / ETH
$ 13.18 0.00350161 ETH 62.27 K (0.02%) 13.65 K (0.05%)
6.925 K
6.720 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هات بیت
هات بیت
hotbit
QTUM / USDT
$ 13.19 13.19 USDT 62.37 K (0.02%) 5.24 K (0.02%)
2.656 K
2.585 K
11 شهریور 1400 - 11:00
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
QTUM / ETH
$ 10.53 0.00268000 ETH 186.28 K (0%) 23.34 K (0.02%)
8.173 K
15.164 K
13 آذر 1400 - 16:42
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
QTUM / BTC
$ 10.49 0.00022200 BTC 1.77 M (0.02%) 86.65 K (0.06%)
45.905 K
40.742 K
13 آذر 1400 - 16:42
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
QTUM / USDT
$ 10.53 10.43 USDT 21.02 M (0.19%) 142.32 K (0.1%)
83.845 K
58.479 K
13 آذر 1400 - 16:42
هوبی گلوبال
هوبی گلوبال
huobi-global
QTUM / HUSD
$ 10.51 10.48 HUSD 154.55 K (0%) 5.22 K (0%)
2.634 K
2.590 K
13 آذر 1400 - 16:42
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
QTUM / ETH
$ 10.48 0.00266870 ETH 409.19 K (0.02%) 560.87 K (0.25%)
321.080 K
239.793 K
13 آذر 1400 - 16:42
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
QTUM / USDT
$ 10.53 10.44 USDT 15.93 M (0.83%) 1.10 M (0.49%)
613.241 K
487.448 K
13 آذر 1400 - 16:42
هیت بی تی سی
هیت بی تی سی
hitbtc
QTUM / BTC
$ 10.52 0.00022230 BTC 3.36 M (0.17%) 1.06 M (0.47%)
507.668 K
552.407 K
13 آذر 1400 - 16:42
وزیرکس
وزیرکس
wazirx
QTUM / USDT
$ 10.59 10.50 USDT 18.71 K (0.04%) 10.06 K (0.46%)
5.081 K
4.980 K
13 آذر 1400 - 16:25
پروبیت
پروبیت
probit
QTUM / BTC
$ 10.59 0.00022300 BTC 29.59 K (0.02%) 0.00 (0%)
-
-
13 آذر 1400 - 16:25
پروبیت
پروبیت
probit
QTUM / USDT
$ 10.62 10.52 USDT 121.61 K (0.06%) 0.00 (0%)
-
-
13 آذر 1400 - 16:25
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
QTUM / USDT
$ 16.87 16.86 USDT 35.49 K (0.02%) 6.89 K (0.05%)
3.275 K
3.610 K
09 آذر 1400 - 19:10
پولونیکس
پولونیکس
poloniex
QTUM / BTC
$ 16.81 0.00028511 BTC 19.53 K (0.01%) 3.58 K (0.03%)
147.030
3.429 K
09 آذر 1400 - 19:10
کراکن
کراکن
kraken
QTUM / BTC
$ 10.56 0.00022300 BTC 476.81 K (0.01%) 119.11 K (0.05%)
60.162 K
58.947 K
13 آذر 1400 - 16:42
کراکن
کراکن
kraken
QTUM / EUR
$ 10.55 9.34 EUR 873.34 K (0.02%) 267.26 K (0.12%)
132.739 K
134.516 K
13 آذر 1400 - 16:42
کراکن
کراکن
kraken
QTUM / USDT
$ 10.50 10.50 USDT 2.39 M (0.06%) 317.82 K (0.14%)
169.276 K
148.543 K
13 آذر 1400 - 16:42
کراکن
کراکن
kraken
QTUM / ETH
$ 10.59 0.00269660 ETH 110.98 K (0%) 75.59 K (0.03%)
24.692 K
50.894 K
13 آذر 1400 - 16:42
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
QTUM / USDT
$ 10.63 10.54 USDT 2.08 M (0.04%) 456.51 K (0.59%)
348.839 K
107.670 K
13 آذر 1400 - 16:28
کریپتو دات کام
کریپتو دات کام
crypto-com
QTUM / CRO
$ 10.74 19.53 CRO 76.46 K (0%) 8.85 K (0.01%)
187.616
8.667 K
13 آذر 1400 - 16:28
کوربیت
کوربیت
korbit
QTUM / KRW
$ 11.34 13350.00 KRW 187.12 K (1.61%) 26.70 K (8.49%)
26.695 K
-
13 آذر 1400 - 16:25
کوکوین
کوکوین
kucoin
QTUM / BTC
$ 10.57 0.00022288 BTC 289.69 K (0.01%) 8.04 K (0.01%)
5.006 K
3.031 K
13 آذر 1400 - 16:39
کوین دیل
کوین دیل
coindeal
QTUM / BTC
$ 10.12 0.00021340 BTC 43.00 (0%) 0.00 (0%)
-
-
13 آذر 1400 - 16:39
کوینکس
کوینکس
coinex
QTUM / BTC
$ 10.66 0.00022397 BTC 124.71 K (0.04%) 53.67 K (0.5%)
15.826 K
37.845 K
13 آذر 1400 - 16:25
کیتکس
کیتکس
catex
QTUM / USDT
$ 10.65 10.55 USDT 2.80 M (7.95%) 47.90 K (3.56%)
-
47.903 K
13 آذر 1400 - 16:25
کیتکس
کیتکس
catex
QTUM / BTC
$ 10.62 0.00022352 BTC 2.71 M (7.68%) 25.67 K (1.91%)
-
25.668 K
13 آذر 1400 - 16:25
گوپکس
گوپکس
gopax
QTUM / KRW
$ 9.95 11760.00 KRW 171.12 K (0.58%) 0.00 (0%)
-
-
02 مهر 1400 - 10:27
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
QTUM / BTC
$ 10.57 0.00022280 BTC 179.64 K (0.01%) 16.74 K (0.01%)
9.259 K
7.483 K
13 آذر 1400 - 16:28
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
QTUM / ETH
$ 10.67 0.00269300 ETH 54.47 K (0%) 12.75 K (0.01%)
9.195 K
3.559 K
13 آذر 1400 - 16:08
گیت دات آی او
گیت دات آی او
gate-io
QTUM / USDT
$ 10.57 10.48 USDT 4.94 M (0.24%) 701.26 K (0.46%)
325.581 K
375.683 K
13 آذر 1400 - 16:28
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی