کیوتوم

Qtum
نرخ فعلی:: 9.74 6.06
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 9.74 6.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 9.74 6.06
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
0.006566 ۱۶:۰۸:۵۹ 0.0002 3.03% 0.006856 0.006438 0.006730 - 0.007675 0.037719
0.003801 ۱۶:۰۹:۲۶ - 1% 0.003912 0.003716 0.003896 - 0.004130 0.004650
0.000962 ۱۶:۰۹:۲۹ - 0.62% 0.000962 0.000917 0.000927 - 0.001081 0.001608
0.513857 ۱۶:۰۹:۱۶ 0.0625 12.17% 0.579272 0.511111 0.567418 0.4861 0.625244 0.625244
اتریسک دی آی پی توکن 0.100493 ۱۶:۰۹:۰۱ 0.0021 2.13% 0.104543 0.098675 0.104099 - 0.116636 0.148587
امپوریوم ایکس 0.000391 ۱۴:۵۰:۵۷ - 2.36% 0.000435 0.000390 0.000435 - 0.000439 0.001091
ان اف تی استارتر 0.000011 ۰۵:۰۵:۵۵ - - 0.000011 0.000010 0.000010 - 0.000013 0.000025
ان اف تی استارتر 0.000009 ۱۵:۰۶:۵۲ - 11.11% 0.000009 0.000009 0.000009 - 0.000011 0.000011
ان اف تی فای 0.034730 ۱۶:۰۹:۱۵ 0.0003 0.75% 0.035407 0.033359 0.035280 - 0.040365 0.073287
ان اف تی نییز 0.000202 ۲۱:۱۰:۵۶ - 6.88% 0.000203 0.000182 0.000197 - 0.000230 0.000328
ان اف تی نییز 0.000188 ۱۴:۲۱:۴۴ - - 0.000191 0.000183 0.000190 - 0.000202 0.000202
اوریک نتورک 0.028913 ۱۶:۰۹:۱۷ 0.0012 4.27% 0.028913 0.026911 0.028202 - 0.066755 0.138508
بیلیون هپینس 54.13 ۱۶:۰۹:۳۴ 1.13 2.13% 56.48 48.74 53.62 0.87 67.83 72.10
پُلاکس کوین 0.212764 ۱۶:۰۹:۲۶ 0.0403 23.39% 0.252767 0.171924 0.174517 - 0.263678 0.277545
فرانکنشتاین فایننس 0.053994 ۱۶:۰۹:۳۱ 0.002 3.71% 0.056806 0.053031 0.056625 - 0.058215 0.069429
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی