کیو اَش

QASH
نرخ فعلی:: 0.078169 0.65
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 0.078169 0.65
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.078169 0.65
واحد پولی : دلار
کشور : جهانی
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

کیو اَش در روز جاری

۰۹:۳۵:۰۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.078169 09:35:09 0.0001 0.10% 0.0005 0.65% 0.0005 0.65% - -
0.078249 09:28:44 - 0.02% 0.0006 0.76% 0.0006 0.76% - -
0.078233 09:19:45 0.0002 0.29% 0.0006 0.74% 0.0006 0.74% - -
0.078463 09:10:54 0.0002 0.21% 0.0008 1.03% 0.0008 1.03% 0.0003 -
0.078297 09:05:12 0.0004 0.50% 0.0006 0.82% 0.0006 0.82% 0.0001 -
0.077906 08:49:53 0.0002 0.26% 0.0002 0.31% 0.0002 0.31% 0.0003 -
0.078106 08:35:06 0.0001 0.07% 0.0004 0.57% 0.0004 0.57% 0.0001 -
0.078049 08:28:48 0.0002 0.27% 0.0004 0.50% 0.0004 0.50% 0.0002 -
0.077841 08:19:42 0.0004 0.46% 0.0002 0.23% 0.0002 0.23% 0.0004 -
0.078199 08:10:55 0.0001 0.08% 0.0005 0.69% 0.0005 0.69% - -
0.078134 08:05:12 0.0001 0.15% 0.0005 0.61% 0.0005 0.61% 0.0001 -
0.078020 07:49:52 0.0005 0.67% 0.0004 0.46% 0.0004 0.46% 0.0002 -
0.077501 07:34:54 0.0001 0.08% 0.0002 0.21% 0.0002 0.21% 0.0007 -
0.077564 07:28:27 0.0003 0.42% 0.0001 0.13% 0.0001 0.13% 0.0006 -
0.077886 07:22:58 0.0001 0.10% 0.0002 0.29% 0.0002 0.29% 0.0003 -
0.077811 07:11:00 - 0.03% 0.0001 0.19% 0.0001 0.19% 0.0004 -
0.077838 07:04:59 - 0.03% 0.0002 0.23% 0.0002 0.23% 0.0004 -
0.077859 06:49:57 - 0.03% 0.0002 0.25% 0.0002 0.25% 0.0003 -
0.077883 06:35:00 0.0001 0.15% 0.0002 0.28% 0.0002 0.28% 0.0003 -
0.077766 06:28:49 0.0001 0.17% 0.0001 0.13% 0.0001 0.13% 0.0004 -
0.077895 06:19:45 0.0007 0.90% 0.0002 0.30% 0.0002 0.30% 0.0003 -
0.077197 06:10:53 0.0001 0.19% 0.0005 0.60% 0.0005 0.60% 0.001 -
0.077050 06:05:01 0.0001 0.10% 0.0006 0.79% 0.0006 0.79% 0.0012 -
0.077128 05:49:55 0.0001 0.18% 0.0005 0.69% 0.0005 0.69% 0.0011 -
0.077265 05:34:48 - 0.06% 0.0004 0.51% 0.0004 0.51% 0.0009 -
0.077216 05:28:38 0.0001 0.11% 0.0004 0.58% 0.0004 0.58% 0.001 -
0.077300 05:19:42 - 0.01% 0.0004 0.47% 0.0004 0.47% 0.0009 -
0.077305 05:10:54 - 0.02% 0.0004 0.46% 0.0004 0.46% 0.0009 -
0.077289 05:04:59 0.0004 0.51% 0.0004 0.48% 0.0004 0.48% 0.0009 -
0.077683 04:49:39 0.0003 0.40% - 0.03% - 0.03% 0.0005 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی