پیورویدز

PureVidz
نرخ فعلی:: 0.000368 2.99
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

نرخ فعلی: : 0.000368 2.99

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.000368 2.99

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پیورویدز

در حال حاضر قیمت پیورویدز چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پیورویدز 0.000368 دلار می باشد

قیمت پیورویدز روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پیورویدز روز گذشته برابر با 0.00038 دلار بود

قیمت پیورویدز نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پیورویدز نسبت به روز گذشته 0 دلار کاهش یافت

نرخ بازگشایی قیمت پیورویدز در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پیورویدز برابر با 0.000383 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پیورویدز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000383 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پیورویدز به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.000366 دلار

قیمت پیورویدز نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیورویدز در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 26 دی 1400  با رقم 0.000429 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 14.21 درصدی یا 0.000061 دلار پیورویدز نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پیورویدز نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیورویدز در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 2 دی 1400  با رقم 0.00051 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 27.84  درصدی یا 0.000142 دلار پیورویدز نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پیورویدز نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیورویدز در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 1 آبان 1400  با رقم 0.000607 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 39.37 درصدی یا 0.000239 دلار پیورویدز نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پیورویدز نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیورویدز در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 1 مرداد 1400  با رقم 0.000323 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.85 درصدی یا 0.000045 دلار پیورویدز نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پیورویدز نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پیورویدز در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 4 بهمن 1399  با رقم 0.000329 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 11.71 درصدی یا 0.000039 دلار پیورویدز نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پیورویدز تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پیورویدز برابر است با 0.067941 دلار که در تاریخ سه شنبه 26 دی 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پیورویدز چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پیورویدز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 9.307876 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پیورویدز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 2 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیورویدز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 27.84 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پیورویدز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 1 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیورویدز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 39.37 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پیورویدز چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 1 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پیورویدز تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  13.85 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پیورویدز چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 4 بهمن 1399 بخشی از سرمایه خود را به پیورویدز، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 11.71 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیورویدز نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.47  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیورویدز، 27.84 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیورویدز نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیورویدز، 27.84 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیورویدز نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.44 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیورویدز،  27.84 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیورویدز نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 29.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیورویدز،  27.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیورویدز نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 38.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیورویدز،  27.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیورویدز نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 40.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیورویدز،  27.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پیورویدز نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 42.72 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پیورویدز،  27.84 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پیورویدز

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین