Pundi X

Pundi X
نرخ فعلی:: 3.1825 6.62
ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
نرخ فعلی: : 3.1825 6.62
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.1825 6.62
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : ارزهای دیجیتال / کلیه ارزها
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۹:۰۹:۱۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Pundi X 0.1846 0.0218 - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1825 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1825 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1825 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1825 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.08%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی